null

Warszawa nagradza młodzież

Drukuj otwiera się w nowej karcie

9 listopada odbyła się gala stypendystów i stypendystek m.st. Warszawy SAPERE AUSO. Prezydent m.st. Warszawy przyznał 115 stypendiów uczniom i uczennicom warszawskich szkół ponadpodstawowych, za osiągnięcia odnotowane w roku szkolnym 2021/2022.

- Drodzy stypendyści i stypendystki, serdecznie gratuluję Waszych zdolności, wyróżniających się nie tylko lokalnie, ale często również na arenie międzynarodowej. Życzę wielu kolejnych, wspaniałych sukcesów oraz nieustającej wiary we własne możliwości, niezależnie od wszelkich gratyfikacji zewnętrznych – mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.
Dziękuję za to, że w drodze do samorozwoju i osiągnięć naukowych, tak licznie pomagacie przy tym potrzebującym. Swoją pomoc okazaliście między innymi w trudnych czasach pandemii. Dziś mogą na Was liczyć również koledzy i koleżanki z Ukrainy, którym wojna przerwała realizację wielu zamierzonych celów. Jestem z Was dumna – dodaje wiceprezydent.

Wśród tegorocznych stypendystów i stypendystek są między innymi:

 1. superlaureaci i superlaureatki krajowych oraz międzynarodowych olimpiad, np.: 

 1. młodzi pasjonaci i pasjonatki nauki, autorzy i autorki projektów badawczych, twórcy rozwiązań technicznych, np.:
 • prace badawcze:
  • związane z optymalizacją syntezy związków z grupy N-fenacylobenzimidazolinad
  • o wysokiej aktywności przeciwgrzybiczej przeciw popularnemu grzybowi Candida albicans (pod kierunkiem pracownika naukowego Politechniki Warszawskiej);
  • w Instytucie Chemii Organicznej PAN nad syntezą zakrzywionych i naprężonych pochodnych nowych barwników fluoroscencyjnych;
  • na bakteriach Staphylococcus epidermidis w Zakładzie Mikrobiologii i Laboratoryjnej Immunologii Medycznej UMED w Łodzi;
 • współautor pracy naukowej pt. "N-Phenacyldibromobenzimidazoles – synthesis optimization and evaluation of their cytotoxic activity",  opublikowanej w czasopiśmie naukowym "Molecules";
 • projekt MEWAM - egzoszkielet rehabilitacyjny kończyn górnych. Wspomaga on funkcje ruchowe człowieka, a w konsekwencji ułatwia rehabilitację osób z zaburzeniami funkcji ruchowych powstałych na wskutek urazów lub różnego rodzaju schorzeń (udar mózgu, choroba Parkinsona, dystrofie itp.). Projekt tworzony pod patronatem Rakietowego Koła Naukowo Technicznego Invenio;
 • pomysłodawca i autor aplikacji InnHub, której głównym celem jest gromadzenie informacji na temat kół naukowych z całej Polski;
 • realizacja projektu „Kinetyczno-solarnej ładowarki WATchcharge - wszechstronna ładowarka, badania nad ładowaniem smartphonów", służącej jako awaryjne źródło zasilania w sytuacjach ekstremalnych oraz jako samoładujący się powerbank;
 • autor systemu informatycznego do rejestracji gości z Ukrainy w miejscu noclegowym zorganizowanym w szkolnej hali sportowej, wdrożenie systemu inwentaryzacji darów, elektroniczna koordynacja wolontariuszy szkolnych i pozaszkolnych;

 1. systematyczny wolontariat i zaangażowanie w wiele działań pozaszkolnych, np.:
 • członkini Europejskiego Parlamentu Młodzieży; parlamentarzyści V kadencji Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej; działalność w ramach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego; regionalny przedstawiciel Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości I Kadencji przy Ministerstwie Sprawiedliwości; młodzieżowi Radni m.st. Warszawy;
 • członkostwo w Stowarzyszeniu Warszawskich Szkół Średnich;
 • członkostwo w Stowarzyszeniu Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów;
 • założyciel ogólnopolskiego Rakietowego Koła Naukowo-Technicznego „Invenio”;
 • pomysłodawca projektu i wolontariat w kampanii społeczno-naukowej ,,Odkryć dotykiem niewidzialny świat” na rzecz zrozumienia sytuacji osób niewidomych i słabowidzących przez dzieci i młodzież, projektowanie 3D pomocy edukacyjnych dla osób z dysfunkcją wzroku;
 • wolontariat w Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Snu - praca z pacjentami, u których podejrzewano zespół obturacyjnego bezdechu sennego, a prowadzone w ośrodku badania miały na celu potwierdzenie lub zaprzeczenie wstępnej diagnozy;
 • wolontariat na rzecz Hospicjum Onkologicznego na Ursynowie;
 • wolontariat w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami;
 • udział w projekcie „Druha we mnie masz” - stworzonym przez polską młodzież w celu niesienia pomocy rówieśnikom z Ukrainy; pomoc gościom z Ukrainy w ramach Pogotowia Harcerek i Harcerzy.

XV gala SAPERE AUSO

W piętnastej, jubileuszowej gali stypendystów i stypendystek m.st. Warszawy SAPERE AUSO  uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki stołecznego ratusza, na czele z Renatą Kaznowską – zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy oraz Joanną Gospodarczyk – dyrektorką Biura Edukacji, które jest operatorem stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO; Radni m.st. Warszawy: Dorota Łoboda oraz Mariusz Frankowski; członkowie i członkinie komisji stypendialnej; Burmistrzowie dzielnic, dyrektorki i dyrektorzy szkół i placówek edukacji pozaszkolnej, nauczyciele i nauczycielki oraz bohaterowie i bohaterki uroczystości – stypendyści i stypendyści m.st. Warszawy SAPERE AUSO.

W tym roku skorzystaliśmy z gościny Terminalu Kultury Gocław, nowego punktu na kulturalno-edukacyjnej mapie stolicy. Galę uświetnił występ artystyczny szkolnego teatru N.O.R.A. z XCVI Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej na Saskiej Kępie, pod opieką Krzysztofa Konrada. Wydarzenie poprowadził dziennikarz Jakub Sito.

W 2022 roku Warszawa przeznaczyła na ten cel 437 000 zł. Łącznie, w latach 2008-2022, przyznano ponad 2,8 tys. stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO na łączną kwotę ponad 5 mln zł.

Wyniki zostały przekazane wnioskodawcom poprzez Elektroniczny System do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS)

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy stypendystkom i stypendystom m.st. Warszawy oraz wszystkim uczniom i uczennicom rekomendowanym do tego wyróżnienia!

Zobacz galerię (15 zdjęć)