null

Zgłoś swój pomysł do programu "Tech Minds" i zawalcz o grant!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jesteś uczniem szkoły podstawowej, średniej czy studentem i masz pomysł jak Twoja nauka lub strategie uczenia się mogą zostać wsparte przez nowe technologie? Zbierz zespół i zgłoś się do 3. edycji konkursu Tech Minds. Do wygrania są trzy granty po 25 tys. złotych po jednym z każdej kategorii: szkoła podstawowa, szkoła średnia, uczelnia wyższa oraz po 5 tys. złotych dla finalistów, a także nagrody rzeczowe.

Celem konkursu grantowego jest wyróżnianie i nagradzanie talentów. Tech Minds to przestrzeń do działania oraz odkrywania i wzmacniania zdolności uczniów i studentów oraz docenianie pracy zespołowej.

Jeśli masz pomysł, jak nowe technologie mogą wesprzeć edukację, dzielenie się wiedzą i rozwój, przygotuj projekt - działanie, które przyczyni się do wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych lub wykorzystania już istniejącej technologii w Twojej szkole lub na uczelni.

Wszystkie informacje o założeniach konkursu znajdują się w regulaminie.

Formularz zgłoszeniowy jest cały czas otwarty dla uczestników, co oznacza, że można go uzupełniać i edytować aż do 8 stycznia 2024. Dopiero wtedy komisja konkursowa ma wgląd do zgłoszeń.

Kto może wziąć udział?

W konkursie Tech Minds mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, średnich i studenci, którzy we współpracy z osobą opiekującą się zespołem przygotują projekt edukacyjny wykorzystujący nowe technologie.

Zespół powinien składać się z uczniów lub studentów oraz kadry pedagogicznej: nauczycielki, nauczyciela, wykładowczyni, wykładowcy, dyrektorki, dyrektora czy pracowniczki, pracownika szkoły lub uczelni.

Osoba opiekująca się zespołem musi być pełnoletnia.

W składzie zespołu powinny znaleźć się co najmniej 3 osoby, nie więcej niż 5.


Więcej informacji o projekcie