null

ВИПУСКНИКИ ЗЗСО ОТРИМАЮТЬ ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ НЕЗАЛЕЖНО ВІД МІСЦЯ ПЕРЕБУВАННЯ

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Сьогодні, 20 травня 2022 року, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав наказ щодо забезпечення видачі документів про загальну середню освіту випускниками шкіл в умовах воєнного стану в Україні.

Керівники органів управління у сфері освіти обласних і Київської міської державної адміністрації повинні забезпечити видачу випускникам документів про загальну середню освіту та додатків до них.

Органи управління у сфері освіти місцевих ОВВ, органи місцевого самоврядування та керівники ЗЗСО до 30 травня 2022 року мають надати інформацію про заклади освіти, в яких неможливо організувати видачу документів.

Відповідно до наказу, департаменти освіти (управління) Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської ОВА повинні визначити заклади освіти, в яких неможливо організувати видачу документів, а органи управління у сфері освіти обласних і КМДА – сприяти організації видачі документів про освіту випускникам закладів Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Також найближчим часом буде розроблено порядок видачі документів про освіту учням, які перебувають за кордоном.

Нагадаємо, за кордоном будуть створені тимчасові екзаменаційні центри для НМТ.

 


 

20 maja 2022 r., minister edukacji i nauki Serhij Szkarlet podpisał rozporządzenie zapewniające wydawanie absolwentom stanu wojennego na Ukrainie dokumentów o szkolnictwie średnim ogólnokształcącym.

Szefowie organów administracji państwowej w zakresie oświaty obwodowej i miejskiej Kijowa muszą zapewnić wydawanie dokumentów o szkolnictwie średnim ogólnokształcącym i załączników do nich.

Do 30 maja 2022 r. organy samorządu terytorialnego w zakresie kształcenia lokalnych IBA, organy samorządu terytorialnego oraz kierownicy jednostek samorządu terytorialnego powinny przekazać informacje o placówkach oświatowych, w których nie jest możliwe zorganizowanie wydawania dokumentów.

Zgodnie z zarządzeniem wydziały oświaty (administracji) OVA Doniecka, Zaporoża, Ługańska, Mikołajowa, Charkowa i Chersoniu muszą zidentyfikować instytucje edukacyjne, w których nie można zorganizować wydawania dokumentów, oraz organy zarządzające w zakresie edukacji regionalna i kijowska administracja państwowa - instytucje obwodów donieckiego, ługańskiego i chersońskiego.

Również w niedalekiej przyszłości zostanie opracowana procedura wydawania dokumentów o kształceniu studentom przebywającym za granicą.

 

https://mon.gov.ua/ua/news/vipuskniki-zzso-otrimayut-dokumenti-pro-osvitu-nezalezhno-vid-miscya-perebuvannya