null

VII edycja konkursu Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przed nami VII edycja Konkursu, którego celem jest wskazanie najlepszych przestrzeni edukacyjnych z punktu widzenia architektury, estetyki i funkcjonalności, ułatwiającej proces uczenia się i sprzyjającej rozwojowi społeczności szkolnych, przedszkolnych i lokalnych.

Jak co roku zachęcamy do pokazywania zmian, jakie zaszły w przedszkolnej, czy szkolnej przestrzeni edukacyjnej szczególnie takich, które miały realny wpływ na życie społeczności szkolnej.

Formularz wniosku został  umieszczony w systemie ankietowym. https://ankietybe.um.warszawa.pl/

Wypełniony wniosek-ankietę należy wydrukować. Skan podpisanego przez dyrektora placówki dokumentu wraz załącznikami oraz materiałem wizualnym należy przesłać na adres  szkolneprzestrzenie@edu.um.warszawa.pl  

(W razie problemów technicznych przesłania wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail istnieje możliwość dostarczenia materiałów do Biura Edukacji na urządzeniu przenośnym (płyta CD lub pendrive) po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem Biura Edukacji pod numerem telefonu 22 44 33 518 lub 22 44 33 634)

Zgodnie z zapisami Regulaminu „o nagrodę występuje dyrektor placówki, na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców, rady szkoły, samorządu uczniowskiego lub innych członków społeczności szkolnej”.

Do Konkursu mogą być zgłaszane obiekty oddane do użytkowania, zaliczające się do kategorii, w których przyznawane będą nagrody:

a)    przedszkola,

b)    szkoły podstawowe,

c)     szkoły ponadpodstawowe,

d)     placówki wychowania pozaszkolnego.

Do Konkursu zgłaszać można zarówno cały obiekt, jak i jego część.

Obiekty można zgłaszać do 31 marca 2022 r.

Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w ponizszych załącznikach

Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela również pani Bożena Głażewska pracownik Wydziału Doskonalenia Nauczycieli, Projektów Edukacyjnych i Europejskich w Biurze Edukacji: bglazewska@um.warszawa.pl; tel: 22 44 33 518.

Załączniki: