null

VI edycja Konkursu Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Państwo,

przed nami VI edycja Konkursu, którego celem jest wskazanie najlepszych przestrzeni edukacyjnych z punktu widzenia architektury, estetyki i funkcjonalności, ułatwiającej proces uczenia się i sprzyjającej rozwojowi społeczności szkolnych, przedszkolnych i lokalnych.

Zdajemy sobie sprawę, że w obecnej sytuacji związanej z COVID 19 realizacja projektów edukacyjnych jest bardzo utrudniona. Z tym większą uwagą przyglądamy się Państwa działaniom i chcielibyśmy je propagować jako przykłady dobrych praktyk.

Zachęcamy więc  do pokazywania zmian, jakie zaszły w przedszkolnej, czy szkolnej przestrzeni edukacyjnej szczególnie takich, które miały realny wpływ na życie społeczności szkolnej.

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu, który opowiada o idei konkursu i pokazuje dobre praktyki ostatnich lat. Mamy nadzieję, że zachęci również do chwalenia się własnymi pomysłami:

https://drive.google.com/open?id=1ALmkiIdKfCOicj7_7rFAieQTjwZ2CyIf

 

Mam nadzieję, że zmiany organizacyjne wprowadzone do Regulaminu ułatwią Państwu pracę. Formularz wniosku został  umieszczony w systemie ankietowym. Wypełniony wniosek-ankietę należy wydrukować. Skan podpisanego przez dyrektora placówki dokumentu wraz załącznikami oraz materiałem wizualnym należy przesłać na adres  szkolneprzestrzenie@edu.um.warszawa.pl  

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu „o nagrodę występuje dyrektor placówki, na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców, rady szkoły, samorządu uczniowskiego lub innych członków społeczności szkolnej”.

Do Konkursu mogą być zgłaszane obiekty oddane do użytkowania, zaliczające się do kategorii, w których przyznawane będą nagrody:

a)    przedszkola,

b)    szkoły podstawowe,

c)     szkoły ponadpodstawowe.

Do Konkursu zgłaszać można zarówno cały obiekt, jak i jego część.

Obiekty można zgłaszać do 31 marca 2021 r.

Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w załączonych poniżej plikach.

Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela również pani Bożena Głażewska pracownik Wydziału Doskonalenia Nauczycieli, Projektów Edukacyjnych i Europejskich w Biurze Edukacji: bglazewska@um.warszawa.pl; tel: 22 44 33 518. 

Załączniki: