null

Uczysz języków? Zdobądź certyfikat European Language Label

Drukuj otwiera się w nowej karcie

European Language Label to Europejski znak innowacyjności w nauczaniu i uczeniu się języków obcych, poświadczony przez Komisarz Unii Europejskiej ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży oraz polskiego Ministra Edukacji i Nauki. Do 15 czerwca nauczyciele języków obcych mogą zgłaszać swoje projekty.

Co zyskują laureaci ELL?

Laureaci konkursu mogą używać oficjalnego logotypu European Language Label do promowania nagrodzonego projektu w publikacjach, na wydarzeniach edukacyjnych lub w mediach. FRSE upowszechnia rezultaty nagrodzonych projektów na poziomie ogólnopolskim w magazynie „Europa dla Aktywnych”, w kwartalniku „Języki Obce w Szkole”, na stronie internetowej ELL, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a także w innych kanałach, takich jak Facebook, Instagram, Twitter czy newslettery. W roku 2020 ukazała się również dwujęzyczna publikacja Poza schematem. Laureaci European Language Label 2017-2020. Ukazała się również publikacja jubileuszowa z okazji 20-lecia European Language Label w Polsce, zawierająca między innymi spis wszystkich nagrodzonych projektów w Polsce 20 lat European Language Label w Polsce. Najlepsze projekty ELL, które otrzymały dofinansowanie z programu Eramsus+ będą oznaczone na Platformie Rezultatów Projektów Eramusa+.

Najlepsze projekty z całej Europy z lat 2014-2020 zostały zaprezentowane w filmie z udziałem Komisarz UE Marii Gabriel Language teaching and learning with Erasmus+ and the European Language Label: 7 years of excellence.

Jak zgłosić się do konkursu?

Zgłoszenia odbywają się za pośrednictwem strony w zakładce Konkurs.

Przed zgłoszeniem projektu trzeba zapoznać się z Regulaminem konkursu na rok 2023 oraz priorytetami europejskimi i krajowymi. Zgłaszany do konkursu projekt powinien wpisywać się przynajmniej w jeden priorytet, europejski lub krajowy.

Jakie cechy ma dobry projekt?

Obejrzyj nagranie z udziałem prof. Grażyny Czetwertyńskiej, członkini Jury ELL.

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Edukcji i Nauki