null

Terapia neuropsychologiczna dla dzieci

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wyjątkowa oferta terapeutyczna w Poradni TOP!

Terapia neuropsychologiczna

Terapia neuropsychologiczna jest jednym z rodzajów terapii psychologicznej i ma za zadanie poprawę poziomu funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego u osób z dysfunkcjami/ uszkodzeniem mózgu. Obejmuje między innymi terapię pamięci, spostrzegania, myślenia, języka (afazje), ruchów dowolnych, zaburzeń zachowania będących skutkiem dysfunkcji mózgu i inne.

Wskazania do terapii neuropsychologicznej:

  • · stan po urazie czaszkowo- mózgowym;
  • · stan po operacji neurochirurgicznej;
  • · choroby neurologiczne (mózgowia);
  • · neuroinfekcje;
  • · stan po udarze mózgu (krwotocznym/ niedokrwiennym);
  • · stan po niedotlenieniu okołoporodowym;
  • · podejrzenie istnienia deficytów neuropsychologicznych.

Wymagane jest dostarczenie pełnej dokumentacji dotychczasowego leczenia, aktualnych wyników badań psychologicznych.

Warunkiem zakwalifikowanie dziecka do terapii neuropsychologicznej jest obecność deficytów/ zespołu neuropsychologicznego oraz gotowość dziecka do nawiązywania kontaktu zadaniowego.

Czas trwania- 45 minut 1 raz w tygodniu,

Grupa wiekowa- od 6 roku życia.

Zapisy telefoniczne u prowadzącej- mgr Wioletta Janczara

Miejsce: SPPP TOP ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa