null

Ruszyła rekrutacja do programu @talentON

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grupa rozmawiających ze sobą nastolatków

Projekt @talentON to realizowany przez Fundację Polskiej Akademii Nauk interdyscyplinarny program wsparcia i rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Jego uczestnicy zostają objęci rocznym programem wsparcia, na który składają się wykłady, ćwiczenia i warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych i praktyków. Udział w programie jest bezpłatny.

Każdy z uczestników otrzyma również indywidualną opiekę mentora, którzy będzie służył pomocą i doświadczeniem badawczym, a także udzielał porad w zakresie indywidualnej ścieżki rozwoju, nauki i kształtowania osiągnięć. W trakcie spotkań grupowych zaprezentowane zostaną m.in. zasady treningu twórczości, motywacji czy odporności psychicznej.  Dzięki zajęciom otrzymają wsparcie wielokierunkowego rozwoju swoich uzdolnień.

W programie przewidziane są także warsztaty dla rodziców i nauczycieli poświęcone specyfice funkcjonowania ucznia zdolnego i problemom, jakie napotyka w związku z posiadanymi predyspozycjami i uzdolnieniami.

Wydarzenie ma charakter pilotażowego wdrożenia opracowanego przez ekspertów Fundacji PAN  „Modelu wsparcia uczniów uzdolnionych społecznie i humanistycznie”, w którym przewidziane są oddziaływania rozwijające wybrane umiejętności i zdolności niezbędne dla kształtowania osiągnięć i pełnego wykorzystania potencjału posiadanego przez uczniów.

Kto może wziąć udział w programie?

Projekt skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z obszaru województwa lubelskiego i mazowieckiego.

Do udziału w projekcie, w oparciu o obiektywne, rozbudowane kryteria, wybranych zostanie 40 uczniów z 20 szkół. Zajęcia odbywać się będą w Lublinie oraz Warszawie, w terminie od października 2022 roku do lipca 2023 roku.

Obecnie trwa rekrutacja szkół, spośród których zostaną wybrane te, które mają najbardziej interesujący system wspierania osób uzdolnionych.

Więcej informacji o przedsięwzięciu znajduje się na stronie internetowej TalentON.