null

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. WARS i SAWA w praktyce

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Image by Freepik

Zapraszamy na kurs online nauczycieli z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych, realizujących w oparciu o Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA systemowe działania wspierające uczniów uzdolnionych.

Celem szkolenia jest analiza głównych idei/założeń projektu WARS i SAWA oraz ich adaptacja do szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

Szkolenie dedykujemy szczególnie osobom spoza szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych, dotychczas mniej zaangażowanym w szkole w realizację projektu WARS i SAWA, chcącym poznać strukturę/budowę szkolnego programu wspierania uzdolnionych, przyjrzeć się sposobom realizacji jego najważniejszych elementów i wdrożyć je w swojej pracy.

40 godz. kurs doskonalący realizowany będzie w trakcie 12 cyklicznych spotkań online (co ok. 2 tyg., od października 2022 r. do maja 2023 r.)

W trakcie spotkań znajdziecie Państwo odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Czy systemowe rozwiązania pracy z uczniami uzdolnionymi to zysk czy strata?
  • Jakie są ujęcia zdolności?
  • Jak w szkole rozpoznawać zdolności?
  • Jak wspierać harmonijny rozwój dziecka zdolnego?
  • Gdzie szkoła może/powinna szukać sprzymierzeńców w działaniu na rzecz uczniów uzdolnionych?
  • Jakie role i postawy pełnią nauczyciele w kształceniu uczniów zdolnych?
  • Po co się doskonalić?
  • Jak wpierać wybitnych uczniów w pozyskiwaniu stypendiów?
  • Jak pracować z uczniem uzdolnionym?

Szczegółowy harmonogram dostępny jest w załączniku.
By otrzymać zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu należy uczestniczyć min. w 7 spotkaniach tematycznych.   

Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach otrzymają link do spotkania w sieci (aplikacja MSTeams)

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Szkolny-program-wspierania-uzdolnionych-WARS-i-SAWA-w-praktyce

Załączniki: