null

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych - WARS i SAWA w praktyce

Drukuj otwiera się w nowej karcie

37 godzinny kurs doskonalący realizowany w trakcie 11 cyklicznych spotkań online (co ok. 2 tygodnie, od października 2021 r. do marca 2022 r.)

Zapraszamy na kurs online nauczycieli z warszawskiej sieci szkół wspierania uzdolnionych, realizujących w oparciu o Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, systemowe działania wspierające uczniów uzdolnionych.
Celem kursu jest analiza głównych idei/założeń projektu WARS i SAWA oraz ich adaptacja do szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

Szkolenie dedykujemy szczególnie osobom spoza szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych, dotychczas mniej zaangażowanym w szkole w realizację projektu, chcącym poznać strukturę/budowę szkolnego programu wspierania uzdolnionych, przyjrzeć się sposobom realizacji jego najważniejszych elementów i wdrożyć je w swojej pracy.

 

Harmonogram:

MODUŁ 1/spot.1 - Systemowe rozwiązania pracy z uczniami uzdolnionymi, program WARS i SAWA - założenia a realizm (11 października 2021 r., w godz. 15.00 – 18.00)

MODUŁ 2/spot.2 - Różne ujęcia zdolności i nauczycielskie sposoby ich rozpoznawania i wzmacniania rozwoju (26 października 2021 r., w godz. 15.00 – 18.00)

MODUŁ 3/spot.3 - Wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka zdolnego poprzez zadbanie o jego specyficzne potrzeby (8 listopada 2021 r., w godz. 15.00 – 17.00)

MODUŁ 3/spot.4 - Wspieranie rozwoju emocjonalnego ucznia zdolnego (22 listopada 2021 r., w godz. 15.00 – 17.00)

MODUŁ 3/spot.5 - Wspieranie gotowości dziecka uzdolnionego do nauki i rozwoju (3 grudnia 2021 r., w godz. 15.00 – 17.00)

MODUŁ 4/spot.6 - Współpraca szkoły z różnymi podmiotami działającymi na rzecz uczniów uzdolnionych – przykłady i zakres współpracy (14 grudnia 2021 r., w godz. 15.00 – 18.00)

MODUŁ 5/spot.7 - Postawy nauczycieli wobec kształcenia uczniów zdolnych (11 stycznia 2022 r., w godz. 15.00 – 17.00)

MODUŁ 6/spot.8 - Programy stypendialne dla uczniów zdolnych (25 stycznia 2022 r., w godz. 15.00 – 17.00)

MODUŁ 7/spot.9 - Wybrane elementy metodyki pracy z uczniem zdolnym (17 lutego 2022 r., w godz. 15.00 – 18.00)

MODUŁ 8/spot.10 - Rola ewaluacji w Programie WARS i SAWA (2 marca 2022 r., w godz. 15.00 – 17.00)

MODUŁ 9/spot.11 - Forum wymiany doświadczeń - przykłady dobrych praktyk w realizacji spwu (17 marca 2022 r., w godz. 15.00 – 17.00)

 

Rejestracja: 

Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach otrzymają link do spotkania w sieci (aplikacja MSTeams)

By otrzymać zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu należy uczestniczyć co najmniej w 6 ww. spotkaniach tematycznych.   

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Szkolny-program-wspierania-uzdolnionych-WARS-i-SAWA-w-praktyce