null

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie jest placówką oświatową, działającą zarówno na rzecz dzieci zdrowych jak i dzieci z deficytami rozwojowymi. Dzięki przystosowaniu architektonicznemu budynku szkoła jest przyjazna i bezpieczna dla uczniów z dysfunkcjami narządu ruchu.

Wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna umożliwia tworzenia w szkole klas integracyjnych, które realizują autorskie programy nauczania.

W klasach integracyjnych nauczyciele przedmiotowi w czasie lekcji są wspierani przez fachowców z zakresu pedagogiki specjalnej. Stwarza to doskonałe warunki do nauki i indywidualnej pomocy. Szczycimy się tym, że wychodzimy naprzeciw potrzebom dziecka.

Zatrudniamy specjalistów w dziedzinie logopedii, rehabilitacji, reedukacji oraz pedagogów specjalnych, psychologa i pedagogów szkolnych, co zapewnia potencjalne warunki do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego. Nasi uczniowie otoczeni są opieką pielęgniarki szkolnej.

Małym podopiecznym (uczniom z klas 0-III) zapewniamy opiekę fachowców przed i po lekcjach, poprzez działalność świetlicy. Uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej.

Głównym naszym założeniem wychowawczym jest to, aby uczniowie kierowali się wzajemną akceptacją, tolerancją i integracją w działaniach. Staramy się, żeby szkoła była miejscem przyjaznym, o które warto wspólnie dbać.
W działalności dydaktyczno-wychowawczej dbamy o kultywowanie tradycji szkoły. Dążymy do tego, aby uczniowie nie tylko zdobywali wiedzę, ale również uczyli się żyć i współdziałać w społeczności.

Obecnie w naszej szkole uczy się 1172 uczniów w 55 oddziałach.

Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie: dwie przyrodnicze (w tym jedną z Gabinetem Klejnotów Przyrody), dwie informatyczne, historyczną, regionalną, Unii Europejskiej, Izbę Pamięci Narodowej, muzyczną, plastyczną, pracownie polonistyczne i matematyczne.

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli plastyki realizują projekty plastyczne, które dekorują naszą szkołę.

Oferujemy uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych (koła matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze, ekologiczne, historyczne, ortograficzne, informatyczne, muzyczne, plastyczne, teatralne, zajęcia sportowe, chór).

Każdego roku nasi uczniowie uczestniczą w licznych konkursach przedmiotowych, wykorzystując doświadczenia wyniesione z zajęć pozalekcyjnych.

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Bemowo
Specjalizacja instytucji
Leki, fobie
Kadra

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie jest placówką oświatową, działającą zarówno na rzecz dzieci zdrowych jak i dzieci z deficytami rozwojowymi. Dzięki przystosowaniu architektonicznemu budynku szkoła jest przyjazna i bezpieczna dla uczniów z dysfunkcjami narządu ruchu.

Wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna umożliwia tworzenia w szkole klas integracyjnych, które realizują autorskie programy nauczania.

W klasach integracyjnych nauczyciele przedmiotowi w czasie lekcji są wspierani przez fachowców z zakresu pedagogiki specjalnej. Stwarza to doskonałe warunki do nauki i indywidualnej pomocy. Szczycimy się tym, że wychodzimy naprzeciw potrzebom dziecka.

Zatrudniamy specjalistów w dziedzinie logopedii, rehabilitacji, reedukacji oraz pedagogów specjalnych, psychologa i pedagogów szkolnych, co zapewnia potencjalne warunki do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego. Nasi uczniowie otoczeni są opieką pielęgniarki szkolnej.

Małym podopiecznym (uczniom z klas 0 - III) zapewniamy opiekę fachowców przed i po lekcjach, poprzez działalność świetlicy. Uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej.

Głównym naszym założeniem wychowawczym jest to, aby uczniowie kierowali się wzajemną akceptacją, tolerancją i integracją w działaniach. Staramy się, żeby szkoła była miejscem przyjaznym, o które warto wspólnie dbać.
W działalności dydaktyczno-wychowawczej dbamy o kultywowanie tradycji szkoły. Dążymy do tego, aby uczniowie nie tylko zdobywali wiedzę, ale również uczyli się żyć i współdziałać w społeczności.

Obecnie w naszej szkole uczy się 1172 uczniów w 55 oddziałach.

Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie: dwie przyrodnicze (w tym jedną z Gabinetem Klejnotów Przyrody), dwie informatyczne, historyczną, regionalną, Unii Europejskiej, Izbę Pamięci Narodowej, muzyczną, plastyczną, pracownie polonistyczne i matematyczne.

Adres
Erazma z Zakroczymia 15
03-185 Warszawa

Sprawdź lokalizację na mapie

Pomoc dziecku

Filtry