null

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera

Drukuj otwiera się w nowej karcie
20110708012336logo.gif


Szkoła nasza jest zlokalizowana na terenie osiedla Nowodwory. Jest to nowoczesny budynek oddany do użytku w 2003 roku. Szkoła jest wyposażona w nowoczesne sale, w tym komputerowe, do zajęć językowych, przyrodniczych, matematycznych (z tablicą interaktywną), czytelnię multimedialną, cztery świetlice, salę gimnastyczną. Obok szkoły znajdują się boiska do gry oraz plac zabaw dla najmłodszych. 

W szkole organizuje się klasy oraz oddziały przedszkolne zwykłe i integracyjne

 • Kwalifikacji uczniów niepełnosprawnych do klas i oddziałów przedszkolnych integracyjnych dokonuje się na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
 • Klasa lub oddział przedszkolny zwykły liczy nie mniej niż 24 uczniów;                           
 • Klasa lub oddział przedszkolny integracyjny liczy 15-20 uczniów, w tym 3-5 dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego.
 • W uzasadnionych przypadkach i w miarę wolnych miejsc do klas oraz oddziałów integracyjnych przyjmuje się dzieci niepełnosprawne z terenu całej dzielnicy Białołęka, a w dalszej kolejności z terenu m.st. Warszawy.

W szkole działa świetlica.

 • Wychowawcy świetlicy zapewniają dzieciom opiekę w godzinach 6.45-18.30;               
 • Dzieci przydzielane są do grup wg poziomu klasy;
 • Organizacja pracy świetlicy oparta jest o ramowy plan dnia. Przewiduje się w nim czas m.in. na zajęcia programowe, odrabianie zadań domowych, posiłki, czynności porządkowe;
 • Wychowawcy świetlicy prowadzą różnorodne zajęcia zgodnie z zatwierdzonym Planem pracy na dany rok szkolny. Wychowankom proponuje się: zabawy indywidualne i grupowe, zajęcia zorganizowane i spontaniczne w tym o walorach dydaktycznych, zajęcia relaksujące, sportowe, artystyczne.

Dodatkowo w placówce zatrudnia się specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej jako nauczycieli wspomagających, zadaniem których jest wszechstronna pomoc uczniom niepełnosprawnym w realizacji procesu dydaktycznego na lekcjach.

Nasza placówka dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych i mlodzieży wymagającej szczególnej pomocy opiekuńczo-wychowawczej. Na terenie szkoły jest winda, korytarze są szerokie, a klasy nie posiadają progów.

W celu zapewnienia jak najlepszej opieki dla naszych uczniów oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom niepełnosprawnym ruchowo mamy specjalnych opiekunów.

Nasi uczniowie objęci są różnorodnymi zajęciami wspomagającymi ich prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i umysłowy. Są to zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów, zajęcia terapii pedagogicznej, zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem. 

Dojazd:

Dojazd do przystanku Nowodwory autobusami linii: 126, 211, 214, 302, 503, 508, 509, 510, 516, 741, E8

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Białołęka
Specjalizacja instytucji
ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, Autyzm, Aspergera zespół, Dziecko szkolne, Dziecko zdolne, Gotowość szkolna, dojrzałość szkolna, Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne, Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna, Niepełnosprawność ruchowa, Niepełnosprawność umysłowa, Trudnosci w czytaniu i pisaniu, dysleksja, dysgrafia i inne, Trudnosci w uczeniu się matematyki, Zachowanie- zaburzenia, zachowania agresywne i opozycyjne
Godziny pracy
Sekretariat szkoły: poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 17.00, środa godz. 7.30 - 18.00, piątek - dzień wewnętrzny, tel. wew. 124, świetlica szkolna: godz. 6.45 - 18.30
Kadra
 • logopeda,
 • terapeuta pedagogiczny, 
 • pedagog szkolny,
 • psycholog szkolny,
 • pedagog interwencyjny.
Adres
Strumykowa 21a
03-138 Warszawa
Telefon: 22 676 53 80
Faks: 22 676 53 80

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

Pomoc dziecku

Filtry