null

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280

Drukuj otwiera się w nowej karcie
20110630233749obrazek.jpg

Szkoła znajduje się w rejestrze Krajowych Placówek  Liderów Integracji.

Jest szkołą ćwiczeń dla młodej kadry pedagogicznej.

Liczebność klasy integracyjnej nie przekracza 20 uczniów ( w tym od 3 do 5 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

 Zajęcia lekcyjne prowadzone są przez dwóch nauczycieli. Nauczyciel przedmiotu realizuje treści programowe, a nauczyciel wspomagający dostosowuje ich zakres do możliwości dziecka.

Podczas każdej lekcji występuje indywidualizacja procesu nauczania.

 Podejmujemy inicjatywę popularyzacji integracji w środowisku lokalnym. Organizujemy Festyn Rodzinny, Dni Integracji.

Dużo czasu poświęcamy na pracę z uczniem zdolnym.

Baza szkoły, wyposażenie:

 • tablety
 • tablice interaktywne
 • rzutniki multimedialne
 • sale z dostępem do Internetu
 • laboratoria językowe 

Warunki lokalowe:

Szkoła usytuowana jest daleko od dużych, ruchliwych ulic, blisko kościoła.

Dysponujemy halą sportową, pełnowymiarowym boiskiem, zapleczem sportowym, placem zabaw, laboratorium językowym . 

Dzieci korzystają z biblioteki, stołówki, świetlicy. 

W szatni są zamykane szafki na ubrania dla każdego dziecka. 

Uczniowie niepełnosprawni ruchowo mają do dyspozycji windę.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów w gabinetach:  psychologicznym, terapii pedagogicznej, logopedycznym, rewalidacyjnym, Sali Doświadczania Świata i salce do gimnastyki korekcyjnej. 

Oferta zajęć szkolnych

Staramy się pracować metodami aktywnymi wspomaganymi wielozmysłowym poznawaniem. Dokonujemy diagnozy typów percepcji i uczymy zgodnie z nimi. 

Prowadzimy  terapię Biofeedback oraz zajęcia metodą Tomatisa.

Dzieci i młodzież mogą korzystać z zajęć  wspomagających proces uczenia się               

 •  zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j. polskiego, angielskiego, matematyki, 
 •  możliwość odrabiania lekcji z nauczycielem
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia terapii pedagogicznej
 • zajęcia logopedyczne

Prowadzone są równieżzai koła zainteresowań: plastyczne, redakcyjne, matematyczne, europejskie, teatralne, gier planszowych, sportowe, chór  itp.

Od najmlodszych klas prowadzone są zajęcia informatyczne i językowe. Od klasy IV uczniowie oprócz j. angielskiego uczą się j. niemieckiego.

W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski.

Dojazd:

 • do przystanku Baleya ulicą Żwirki Wigury autobusami 175, 188 
 • do ulicy Racławickiej autobusami 136, 172, 504 
 • do ulicy Pruszkowskiej 157, 512
Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Ochota
Specjalizacja instytucji
ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, Autyzm, Aspergera zespół, Biofeedback, Dziecko szkolne, Dziecko zdolne, Gotowość szkolna, dojrzałość szkolna, Koncentracja uwagi- zaburzenia, trudnosci, Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne, Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna, Niepełnosprawność ruchowa, Rodzice- psychoedukacja, warsztaty, Trudnosci w czytaniu i pisaniu, dysleksja, dysgrafia i inne, Trudnosci w uczeniu się matematyki, Wady słuchu, Wady wzroku
Godziny pracy
Sekretariat: poniedziałek-piątek w godz. 7.45-15.45; świetlica w godz. 7.00-18.00
Kadra

Wszyscy nauczyciele pracujący w placówce zostali przygotowani do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wielu posiada przygotowanie do uczenia 2 i więcej przedmiotów. Pedagodzy stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe indywidualnie na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych. Na licznych kursach i warsztatach doskonalą umiejętności pracy z dziećmi. Na terenie szkoły pracują specjaliści: pedagodzy specjalni, pedagog terapii pedagogicznej, pedagog, psycholog, logopeda, pielęgniarka szkolna. W klasie dzieci sześcioletnich pracuje pomoc nauczyciela.

Adres
Gorlicka 3
02-130 Warszawa
Telefon: 22 658 34 30
Faks: 22 658 34 30

Sprawdź lokalizację na mapie

Pomoc dziecku

Filtry