null

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana

Drukuj otwiera się w nowej karcie
20101125120311logo.jpg.JPG

Tworzymy oddziały przedszkolne, integracyjne i sportowe oraz usportowione o profilu pływanie.

Szkoła dysponuje: 23 salami lekcyjnymi, salą komputerową i szybkim dostępem do Internetu, obiektami sportowymi: salą gimnastyczną, salką korekcyjną, pracownią integracji sensorycznej, salą „doświadczania świata”, boiskiem szkolnym, świetlicą, stołówką, biblioteką.

Od stycznia 2010 możemy pochwalić się nowoczesnym obiektem modułowym dla najmłodszych uczniów. W trzech salach wyposażonych według najwyższych standardów uczą się i bawią dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz grupy świetlicowe sześciolatków. Dzieci mają do dyspozycji poza kolorowymi zabawkami i pomocami do nauki – tablice interaktywne, komputery, sprzęt rtv, elektroniczne pianino. Przy każdej z sal znajdują się łazienki w dopasowanej do wystroju sali kolorystyce, a także wszelkie udogodnienia dla uczniów niepełnosprawnych. Część modułowa budynku wyposażona jest w oddzielne wejście, przestronną, kolorową szatnię i gabinet specjalistyczny /logopedyczno – terapeutyczny/. Teren wokół modułu jest obsadzony zielenią, a w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się plac zabaw.

Oferta placówki obejmuje kształcenie w klasach integracyjnych na wszystkich poziomach edukacji szkoły podstawowej (kl. I-VI).

Oprócz regularnych zajęć lekcyjnych na terenie placówki prawadzone są następujące zajęcia o charakterze terapeutycznym:

 • terapia logopedyczna
 • terapia pedagogiczna (reedukacja)
 • zajęcia dla dzieci zdolnych
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne
 • terapia integracji sensorycznej (SI)
 • zajęcia przy użyciu sali doświadczania świata
 • zajęcia z elementami psychomotoryki
 • TZA – Trening Zastępowania Agresji
 • indywidualne objęcie dzieci wsparciem psychologa
 • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Dojazd:

 • tramwajem: 1, 3, 4, 25
 • autobusem: 104, 112, 134, 145, 156, 202, 204, 506, 732
Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Targówek
Specjalizacja instytucji
ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, Autyzm, Aspergera zespół, Dziecko szkolne, Dziecko zdolne, Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia, Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne, Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna, Niepełnosprawność umysłowa, Trudnosci emocjonalne- ogolnie, Trudnosci w czytaniu i pisaniu, dysleksja, dysgrafia i inne, Wady słuchu, Wady wzroku
Godziny pracy
Zajęcia w godz. 8.00-16.20; świetlica w godz. 6.30-17.30; sekretariat w godz. 8.00-15.30
Kadra

mgr Jolanta Saczuk – dyrektor szkoły
mgr Małgorzata Okuń – zastępca dyrektora (klasy 0-III)
mgr Mirosława Dąbrowska – zastępca dyrektora (klasy IV-VI)

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:
Beata Winokurow
Beata Grochowska

Nauczyciele języka obcego:
Beata Falkowska

Nauczyciele zajęć dodatkowych:
Ewa Kamińska
Inga Wróblewska

Edukacja wczesnoszkolna

Monika Morawska
Katarzyna Sajdek
Małgorzata Jakubiak-Kucińska
Elżbieta Wójcik
Magdalena Wereszczyńska-Ścibior
Inga Wróblewska

Język polski

Aleksandra Budkowska
Marta Kozakiewicz
Dorota Michniewicz-Para
Anna Majchrzak
Marcin Świderski

Język angielski

Mirosława Dąbrowska – wicedyrektor
Agnieszka Jarska
Renata Misztal
Arkadiusz Pol
Beata Falkowska
Agnieszka Nowak

Język niemiecki

Małgorzata Nowakowska

Język hiszpański 

Joanna Rosłońska

Historia

Beata Nitkowska
Łukasz Jabłoński

Religia

Magdalena Banasiak
Monika Siatkowska
Anna Karpińska

Etyka

Agnieszka Buława

Matematyka

Magdalena Łuczaj
Anna Sowa
Sandra Kołodziejska
Sylwia Patralska

Przyroda

Ewa Strzelecka
Iwona Piekut

Biologia

Ewa Strzelecka
Iwona Piekut
Arkadiusz Pol

 Fizyka

Renata Sztyrak

Chemia

Anna Anysz

Geografia

Krzysztof Zagdański

Wychowanie fizyczne

Monika Gabryś
Elżbieta Weinberger
Bogusław Wasiluk (trener pływania)
Robert Maciak
Dawid Strzelecki

Informatyka

Grzegorz Adaszewski

Technika, plastyka, muzyka

Jolanta Saczuk – dyrektor
Ewa Kamińska
Małgorzata Okuń – wicedyrektor
Małgorzata Nowakowska

Doradztwo zawodowe

Mariola Błaszczyk

Edukacja dla bezpieczeństwa

Elżbieta Weinberger

Świetlica

Bożena Pacek – kierownik
Grażyna Papużyńska
Wioleta Łuba-Boczek
Alina Puszkarska
Justyna Jawiarczyk-Maciak
Joanna Rosłońska
Monika Tytko

Nauczyciele wspomagający

Anna Sikorska
Anna Paśnikowska
Renata Soliwoda
Maria Jarońska
Karolina Więckowska-Rogala
Anna Świesiulska-Wolak
Natalia Kucińska
Anna Mieńko
Sylwia Skierczyńska
Anna Jasińska
Wojciech Pawlak
Urszula Wyganowska
Magdalena Zakonek

Specjaliści szkolni

Mariola Błaszczyk – pedagog
Maria Jarońska – pedagog psychoterapeuta
Natalia Kucińska– psycholog
Małgorzata Gruszczyńska – terapeuta pedagogiczny
Paulina Piekarczyk – logopeda, psycholog
Martyna Piskorz – terapeuta SI
Marta Skwira – terapeuta SI

Nauczyciele bibliotekarze

Agnieszka Buława

Adres
Św. Hieronima 2
03-243 Warszawa
Telefon: 22 811 11 44
Faks: 22 811 11 44

Sprawdź lokalizację na mapie

Pomoc dziecku

Filtry