null

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
20110208230146sp427.jpg

Jesteśmy „Przyjazną szkołą”, w której każdy uczeń czuje się ważny i bezpieczny. Wszystkie dzieci znajdą tu swoje miejsce, możliwość zdobywania wiedzy oraz rozwijania indywidualnych zainteresowań.

Oferujemy:

  • oddziały przedszkolne, dostosowane do potrzeb młodszych dzieci z wydzieloną częścią przeznaczoną na naukę a także rekreację i zabawę;
  • mało liczne klasy integracyjne na każdym poziomie nauczania, w których  pracuje dwóch nauczycieli;
  • oddzielne skrzydło dla dzieci z klas 0-III;
  • bezpieczne miejsca i place zabaw,
  • jednozmianową naukę we wszystkich klasach;
  • wykwalifikowaną opiekę nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (reedukacja, zajęcia wyrównawcze, rewalidacja),
  • bogaty wybór zajęć dodatkowych i kół zainteresowań dostosowanych do potrzeb i zamiłowań dzieci (przyrodniczo-ekologiczne, teatralne, plastyczne, muzyczne, informatyczne oraz zajęcia sportowe),
  • opiekę nad dziećmi z klas 0-III do godziny 17.30 w świetlicy, która zapewnia wszechstronną opiekę, organizując zajęcia teatralne, muzyczne, plastyczno-techniczne oraz ruchowo-relaksacyjne.
  • obiady w stołówce szkolnej,
  • opiekę medyczną.
Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Bielany
Specjalizacja instytucji
ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, Autyzm, Aspergera zespół, Dziecko szkolne, Gotowość szkolna, dojrzałość szkolna, Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia, Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne, Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna
Godziny pracy
Sekretariat czynny w godz. 8.00-16.00
Kadra

Dysponujemy dobrze przygotowaną kadrą pedagogiczną, która systematycznie wzbogaca wiedzę i rozwija umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalących. Posiadamy także wykwalifikowanych specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedę, reedukatora oraz terapeutów SI.

Adres
Wrzeciono 9
01-951 Warszawa
Telefon: 22 834 12 49

Sprawdź lokalizację na mapie

Pomoc dziecku

Filtry