null

Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szkoła Podstawowa nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi im. P. E. Strzeleckiego jest sześcioletnią placówką oświatową powstałą w 1967r. Jest to miejsce bezpieczne, lubiane i przyjazne dla uczniów w wieku 6-13 lat. Specyfika szkoły zmieniała się przez ostatnie lata – kiedyś mało liczna, obecnie uczęszcza tutaj 800 uczniów. W placówce obecnie funkcjonują trzy oddziały integracyjne – na poziomach klas „0”, I , II.

Uczniami naszej szkoły są dzieci z bardzo zróżnicowanych środowisk. Mając to na uwadze, jako naczelny cel działania stawiamy sobie stworzenie wszystkim uczniom warunków do realizacji potrzeb wynikających z wieku rozwojowego, wszechstronnego rozwoju osobowego, jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy zgodnie z ich możliwościami intelektualnymi i indywidualnym tempem rozwoju.

 • Przestronne, jasne i dobrze zagospodarowane sale lekcyjne wyposażone w szufladki dla każdego ucznia.
 • Sala przystosowana do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej.
 • Możliwość z bezpłatnego korzystania z łyżew na lekcjach wychowania fizycznego.
 • Bogato wyposażona biblioteka szkolna z czytelnią.
 • Stołówka oferująca smaczne i tanie obiady.
 • Trzy świetlice funkcjonujące w godzinach 6.30-18.00.
 • Bezpieczna i wygodna szatnia.
 • Wewnętrzna linia telefoniczna w każdym pomieszczeniu.
 • Zaplecze audiowizualne i komputer w każdej sali.
 • Urokliwe położenie – w  otulinie lasu.

Szkoła posiada sale do nauczania zintegrowanego, sale oddziałów przedszkolnych, sale do zajęć wyrównawczych, pracownie przedmiotowe: języka polskiego, angielskiego, przyrody, matematyki, informatyki, historii, muzyki, plastyki, techniki, religii, bibliotekę z czytelnią i świetlice.

Każdy uczeń klas I-III posiada swoją szufladkę. Sale oddziałów przedszkolnych znajdują się w osobnej części budynku. Wyposażone są w ławki i krzesełka oraz łazienki i toalety przystosowane do wieku dzieci.  

Wyposażenie pozwala na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego. Szkoła posiada tablice interaktywne, które uatrakcyjniają prowadzone zajęcia.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna i specjaliści wspierają uczniów i stwarzają im warunki do zdobywania wiedzy, uwzględniając zróżnicowane tempo zmian rozwojowych. Dla uczniów z różnorodnymi trudnościami szkolnymi organizowane są zajęcia wyrównawcze, terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, zajęcia z pedagogami i psychologami. Szkoła współpracuje także z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań, zajęciach organizowanych przez wychowawców świetlicy.

Bardzo dobrze wyposażona sala gimnastyczna, siłownia, sauna z pełnym węzłem sanitarnym, boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej, bezpieczny plac zabaw zachęcają uczniów do rozwijania różnorodnych zainteresowań sportowych i prowadzenia aktywnego trybu życia.

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Klasa integracyjna (oddział) jest to klasa, w której uczą się na równi dzieci pełnosprawne z niepełnosprawnymi. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła zatrudnia dodatkowo pedagogów specjalnych  nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela wspomagającego oraz odpowiednich specjalistów.l
 

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Białołęka
Specjalizacja instytucji
ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, Autyzm, Aspergera zespół, Dziecko szkolne, Koncentracja uwagi- zaburzenia, trudnosci, Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne, Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna, Trudnosci emocjonalne- ogolnie, Trudnosci w czytaniu i pisaniu, dysleksja, dysgrafia i inne, Zachowanie- zaburzenia, zachowania agresywne i opozycyjne
Godziny pracy
Sekretariat czynny w godz.: 8.00-16.00
Kadra
 • pedagodzy
 • psycholodzy
 • terapeuci pedagogiczni (reedukatorzy)
 • logopedzi.

Wielu nauczycieli poza ukończonymi studiami, uprawniającymi do nauczania danego przedmiotu, ma też dodatkowe wykształcenie (drugie studia magisterskie lub podyplomowe), ukierunkowane na pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub uprawniające do nauki drugiego przedmiotu. Wszyscy regularnie poszerzają swoją wiedzę na kursach doskonalących i kwalifikacyjnych, biorą udział w konferencjach tematycznych. Z młodszymi dziećmi pracują dodatkowo osoby („pomoc nauczyciela”), które wspomagają nauczycieli klas oraz wychowawców świetlicy.

Adres
Leśnej Polanki 63/65
03-142 Warszawa
Telefon: 22 811 23 81
Faks: 22 884 46 41

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

Pomoc dziecku

Filtry