null

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warunki lokalowe:

Szkoła znajduje się na terenie Ursusa. Istnieje od 1954 roku. Przy szkole znajduje się boisko i plac zabaw. Dysponujemy dwiema salami gimnastycznymi, salą lustrzaną oraz halą sportową. W pobliżu znajduje się również basen sportowy OSiR Ursus. Szkoła posiada dwie pracownie informatyczne, a także specjalistyczne gabinety (logopedia, terapia polisensoryczna, terapia Metodą Tomatisa). Działają dwie biblioteki. W szkole są także dwie świetlice i stołówka. Klasy rozmieszczone są tak by dzieci młodsze były w miare możliwości oddzielone od starszych.

Oddziały klasowe:

Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne sześciolatków oraz klasy I - VI. W miare potrzeb i możliwości organizujemy klasy integracyjne i sportowe. W klasach integracyjnych uczy się od 15 do 20 uczniów. Pracuje w nich dwóch nauczycieli: nauczyciel prowadzący i pedagog wspierający. Klasy sportowe oferują dodatkową liczbę zajęć WF: ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka pływania i podstawy akrobatyki. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikkowaną kadrę, a dzieci przyjmowane są do klas na podstawie rozmowy i testów sprawnościowych.

Rozwój zainteresowań:

Oferujemy:

 • wycieczki i wyjścia tematyczne
 • udział w akcjach społecznych i charytatywnych
 • działalność w Samorządzie Uczniowskim
 • chór, koło wokalne
 • koła zainteresowań: matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze, przyjaciół biblioteki, językowe, informatyczne, historyczne
 • programy i warsztaty profilaktyczne i socjoterapeutyczne, np. TZA, Spójrz inaczej
 • SKS (Szkolny Klub Sportowy): łyżwiarstwo, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, pływanie, piłka nożna oraz zajęcia dla klas młodszych Od zabawy do sportu
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, integracyjne
 • wsparcie psychologa
 • zajęcia wyrównawcze
 • terapia polisensoryczna, logopedyczna, pedagogiczna, Metodą Tomatisa
Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Ursus
Specjalizacja instytucji
ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, Autyzm, Aspergera zespół, Dziecko szkolne, Koncentracja uwagi- zaburzenia, trudnosci, Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne, Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna, Nauczyciele, wychowawcy - porady, warsztaty, Pomoc rodzinie, Porady wychowawcze, Rodzice- psychoedukacja, warsztaty, Trudnosci emocjonalne- ogolnie, Trudnosci w czytaniu i pisaniu, dysleksja, dysgrafia i inne, Wady słuchu, Zachowanie- zaburzenia, zachowania agresywne i opozycyjne
Godziny pracy
Sekretariat w godz. 8.30-15.30 (w środę nie przyjmuje interesantów); świetlica w godz. 7.00-19.00
Kadra

W szkole pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Są to zarówno nauczyciele z długoletnim stażem pracy jak i osoby młode. Zapewniamy opiekę specjalistów, wśród których znajdują się: pedagodzy, psycholodzy, logopedzi. Możemy poszczycić się również wykwalifikowanymi trenerami sportowymi w różnych dziedzinach. Cała kadra pedagogiczna regularnie poszerza swoją wiedzę na kursach doskonalących i kwalifikacyjnych. Wielu nauczycieli poza ukończonymi studiami, uprawniającymi do nauki danego przedmiotu, ma też dodatkowe wykształcenie ukierunkowane na pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także uprawnienia do prowadzenia programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych. Współpracujemy także z rejonową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 15. 

Adres
Sosnkowskiego 10
02-495 Warszawa
Telefon: 22 662 64 05
Faks: 22 662 64 05

Sprawdź lokalizację na mapie

Pomoc dziecku

Filtry