null

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 im. Małego Powstańca

Drukuj otwiera się w nowej karcie
20081125190307Logo_Szk.1.jpg

Szkoła z tradycjami. Doświadczenie zdobywane od ponad 70 lat!

W skład Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 99 im. Małego Powstańca wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa Nr 99im. Małego Powstańca
 • oddziały klas II i III Gimnazjum Nr 104 im. Małego Powstańca

uczniowie: dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, sprzężeniami w tym z autyzmem

Zapewniamy uczniom:

 • życzliwą atmosferę,
 • diagnozę opracowaną przez zespół  terapeutów
 • indywidualny program edukacyjny
 • udział w terapiach dostosowanych do potrzeb uczniów
 • indywidualną pomoc psychologa i pedagoga,
 • dostęp do nowoczesnych środków dydaktycznych,
 • ciekawe formy zajęć sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi,
 • udział w konkursach, imprezach kulturalnych i artystycznych, zawodach sportowych, rajdach organizowanych przez szkołę oraz instytucje pozaszkolne
 • rozwój pasji i zainteresowań na miarę swoich możliwości

wiek: 7-20 lat

klasy: w oddziałach naszej szkoły liczba uczniów może być zróżnicowana w zależności od stopnia niepełnosprawności i wynosi:

 • dla uczniów z autyzmem od 2-4 osób,
 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 6-8 osób,
 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 10-16 uczniów.

W oddziałach dla uczniów z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym szkoły podstawowej pracę nauczyciela wspomaga osoba zatrudniona jako pomoc nauczyciela.

program: uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują programy nauczania przedmiotów ogólnokształcących opracowane w oparciu o "Podstawę programową kształcenia ogólnego". Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i z autyzmem tworzone są indywidualne programy edukacyjne dostosowane do możliwości każdego dziecka.

koła zainteresowań:

 • koło teatralne
 • koło plastyczne
 • koło informatyczne
 • zajęcia w zespole wokalno-instrumentalnym Bartniczacy
 • koło taneczne
 • zajęcia w Szkolnym Klubie Sportowym
 • koło językowe
 • szkolne koło turystyczno-krajoznawcze

terapia:

 • zajęcia logopedyczne i alternatywne metody komunikacji (AAC)
 • integracja sensoryczna
 • terapia polisensoryczna w sali Doświadczania Świata
 • gimnastyka korekcyjna i psychomotoryka
 • muzykoterapia
 • artterapia
 • choreoterapia
 • biblioterapia
 • zajęcia terapii pedagogicznej i dydaktyczno-wyrównawcze
 • metoda Tomatisa stymulacja audio-psycho-lingwistyczna
 • ruch rozwijający Weroniki Sherborne
 • dogoterapia i felinoterapia

pracownie:

 • przyrodniczo-geograficzna
 • biologiczno-fizyczno-chemiczna
 • nowoczesna pracownia informatyczna
 • pracownia logopedyczna wyposażona w specjalistyczny sprzęt i programy multimedialne służące do diagnozy i korekty wad wymowy
 • Sala Doświadczania Świata do terapii polisensorycznej
 • bogato wyposażona sala do integracji sensorycznej
 • atrakcyjne pomoce dydaktyczne w pracowniach przedmiotowych sfinansowane ze środków EFS

pomoc medyczna: codzienna opieka pielęgniarki szkolnej

wyżywienie: obiady na miejscu za niewielką opłatą, często finansowane przez OPS

współpraca:

 • Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Jezuickiej
 • Kompleks Basenów Rehabilitacyjnych MUSZELKA przy ul. Balkonowej
 • Straż Miejska (Referat Straży Miejskiej d/s Profilaktyki)
 • PTTK Oddział Mazowsze
 • Biblioteka Publiczna przy ul. Suwalskiej
 • Radio Warszawa
 • Nowa Gazeta Praska
 • Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bródno
 • Towarzystwo Przyjaciół Warszawy
 • inne szkoły specjalne (podstawowe i gimnazja) z terenu Warszawy
 • szkoły zawodowe specjalne i szkoły przysposabiające do pracy

Jako placówka dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych stosujemy zasadę pedagogiki specjalnej „doświadczyć znaczy zrozumieć”. Wiele zajęć odbywa się poza szkołą, w placówkach kulturalnych, takich jak: Stoleczne Centrum Edukacji Kultralnej, Dom Literatury na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, muzea, teatry. Edukacja przyrodniczo-geograficzna oraz ekologiczna odbywa się często w czasie wycieczek organizowanych do miejsc atrakcyjnych turytycznie, takich jak parki narodowe, ogrody botaniczne, ogród zoologiczny a także inne ciekawe obiekty również poza Warszawą. Uczniowie biorą aktywny udział w życiu miasta i regionu.


Dojazd:

 • autobusem do przystanku Bartnicza: 118, 114, 126, 176 202, 204, 414,
 • tramwajem do przystanku Odrowąża lub Rembielińska: 1, 2, 3, 4 25, 41

Istnieje możliwość dowozu uczniów busem (po wcześniejszym złożeniu wniosku w urzędzie gminy/dzielnicy w miejscu zamieszkania) lub zwrot kosztów dowozu rodzicom.

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Targówek
Specjalizacja instytucji
Autyzm, Aspergera zespół, Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia, Jąkanie, Język migowy, Koncentracja uwagi- zaburzenia, trudnosci, Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna, Niepełnosprawność umysłowa, Niesmiałość, Opóźnienie rozwoju psychoruchowego, Pomoc rodzinie, Porady wychowawcze, Rehabilitacja ruchowa dzieci i młodzieży, Rodzice- psychoedukacja, warsztaty, Szkoły i przedszkola specjalne, Trudnosci w czytaniu i pisaniu, dysleksja, dysgrafia i inne, Trudnosci w uczeniu się matematyki, Wybór szkoły i zawodu, doradztwo zawodowe
Godziny pracy
Zajęcia lekcyjne: godz. 8.00-16.15, zajęcia w świetlicy: godz. 7.00-17.00, sekretariat czynny w godz. 8.00-16.00
Kadra

Kadra szkoły to nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami w zakresie oligofrenopedagogiki. Oprócz przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej nauczyciele mają również kwalifikacje do nauczania różnych przedmiotów na poszczególnych etapach edukacyjnych. W placówce zatrudnieni są specjaliści wspomagający rozwój uczniów:

 • psycholog,
 • pedagog szkolny,
 • logopeda,
 • neurologopeda,
 • nauczyciele gimnastyki korekcyjnej,
 • terapii pedagogicznej,
 • terapeuta neurorozwoju,
 • terapeuta stymulacji audio-psycho-lingwistycznej,
 • terapeuci integracji sensorycznej.
Adres
Bartnicza 2
03-358 Warszawa
Telefon: 22 811 03 06
Faks: 22 811 03 06

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

Pomoc dziecku

Filtry