null

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327, w skład, której wchodzą również oddziały przedszkolne i Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest placówką publiczną prowadzoną i finansowaną przez Urząd Miasta Warszawy. Nadzór merytoryczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Do szkoły przyjmowani są uczniowie z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną z terenu Warszawy oraz okolic, a w szczególności dzieci z:

 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • przepukliną oponowo-rdzeniową
 • postępującym zanikiem mięśni
 • chorobami genetycznymi
 • trudnościami w porozumiewaniu się
 • innymi dysfunkcjami rozwojowymi, najczęściej o podłożu neurologicznym.

  Oferta placówki bazuje na:

 • pracy w małych zespołach klasowych,
 • programach nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka,
 • programach autorskich,
 • prowadzeniu indywidualnych zajęć z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy,
 • programach dydaktyczno-wychowawczych nakierowanych na niezależność w życiu,
 • stosowaniu indywidualnie dobranych pomocy i środków dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego wraz z peryferiami umożliwiającymi aktywność każdemu dziecku,
 • bogatym wyposażeniu szkoły w nowoczesny sprzęt technologiczny, specjalistyczne pracownie i urządzenia do wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnosprawnych,
 • systematycznej współpracy z konsultantami zagranicznymi oraz podobnymi placówkami w krajach europejskich,
 • partnerskiej współpracy z Rodzicami, poszanowaniu ich praw oraz współdziałaniu przy realizacji licznych przedsięwzięć na rzecz szkoły.


Dojazd:

autobusami:

150, 187, 517 przystanek Hala Kopińska

167, 404, 521 przystanek Kino Ochota

tramwajami:

1, 7, 9, 14, 25, 35 przystanek Wawelska

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Ochota
Specjalizacja instytucji
Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna, Niepełnosprawność ruchowa, Niepełnosprawność umysłowa, Szkoły i przedszkola specjalne, Wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem od 0 do 6 lat
Godziny pracy
godz. 7.30 - 16.00
Kadra

Kadra placówki to wysoko wykwalifikowani nauczyciele z przygotowaniem specjalistycznym i z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i zaburzeniami komunikacji werbalnej oraz niemówiącymi.

Zatrudnieni są:

 • pedagodzy specjalni nauczyciele klas I-III, nauczyciele przedmiotowi,
 • logopedzi, 
 • psycholodzy,
 • nauczyciele-rehabilitanci,
 • terapeuci indywidualni i komunikacji pozawerbalnej, 
 • specjalista od komputerowego wspomagania procesu edukacji, 
 • asystent – pomoc nauczyciela przy każdym zespole klasowym.
Adres
Białobrzeska 44
02-325 Warszawa
Telefon: 22 822 12 61
Faks: 22 659 56 75

Sprawdź lokalizację na mapie

Pomoc dziecku

Filtry