null

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 291

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 291 przeznaczona jest dla dziewcząt z
zaburzeniami zachowania, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i uzależnieniami.

Doświadczona kadra pedagogiczna, nowoczesne działanie edukacyjne i metody wychowawcze to nasze atuty. Pracujemy nad tym, aby nasze uczennice zdobywały u nas wiedzę, aby nadrabiały zaległości oraz wpajały ogólnie przyjęte przez społeczeństwo normy i obyczaje.

Lekcje odbywają się w małych zespołach klasowych, programy dostosowane są do możliwości intelektualnych.

Szkoła realizuje odpowiednio dobrany i opracowany program wychowawczo-profilaktyczny (biorący przede wszystkim pod uwagę specyfikę placówki). Szkoła funkcjonuje przy Pogotowiu Opiekuńczym nr 1 w Warszawie /placówka typu interwencyjnego/.

Zaległości edukacyjne mogą być nadrabiane na zajęciach:

  • wyrównawczych,
  • reedukacyjnych,
  • oraz w czasie konsultacji przedmiotowych.

Nasze uczennice mogą rozwijać swoje zainteresowania w wielu kołach zainteresowań:

  • SKS,
  • teatralne,
  • językowe,
  • biologiczno-chemiczne,
  • informatyczne.

Wszystkie klasy w szkole uczestniczą w zajęciach z socjoterapii.

Oferta szkoły to także dosyć dobrze wyposażona biblioteka oraz nowoczesna pracownia komputerowa.

Dojazd:

Z Centrum: metro stacja Marymont. Dojście do placówki ulicą Gdańską.

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Żoliborz
Specjalizacja instytucji
Kryzys w rodzinie - przemoc, uzależnienia, Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne, Nauczyciele, wychowawcy - porady, warsztaty, Pomoc rodzinie, Porady wychowawcze, Rodzice- psychoedukacja, warsztaty, Szkoły i przedszkola specjalne, Trudnosci emocjonalne- ogolnie, Trudnosci w czytaniu i pisaniu, dysleksja, dysgrafia i inne, Trudnosci w uczeniu się matematyki, Uzależnienia, Wagarowanie, Zachowanie- zaburzenia, zachowania agresywne i opozycyjne
Godziny pracy
Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach 8.05-14.50. Zajęcia w kołach zainteresowań rozpoczynają się od godziny 15. Biblioteka czynna jest w: poniedziałek, wtorek, czwartek.
Kadra

Wyspecjalizowana kadra pedagogiczna z bogatym doświadczeniem zawodowym. Wszyscy pedagodzy posiadają wykształcenie w zakresie nauczanego przedmiotu oraz dodatkowo pedagogikę resocjalizacyjną lub opiekuńczo-wychowawczą. Pełne kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe stanowią podstawę w naszej pracy, która ukierunkowana jest na sukces, czyli powrót uczennicy do swojego rodzinnego środowiska. W szkole zatrudnieni są oprócz nauczycieli przedmiotowych: psycholog, pedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, bibliotekarz.

Adres
Dembińskiego 1
01-644 Warszawa
Telefon: 22 353 01 09
Faks: 22 499 74 63

Sprawdź lokalizację na mapie

Pomoc dziecku

Filtry