null

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 283 w Instytucie Matki i Dziecka

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły ma na celu niwelowanie negatywnych odczuć dziecka wynikających z pobytu w szpitalu, prowadzenie szeroko pojętej terapii zajęciowej oraz wspomaganie procesu leczenia. 

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 283 w instytucie Matki i Dziecka skierowana jest do uczniów szkół masowych z terenu całej Polski, którzy ze względu na stan zdrowia przebywają  w klinikach Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie i Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym przy ul. Wolskiej 37. 

Naszymi uczniami są dzieci z różnymi schorzeniami, m.in. chorobami onkologicznymi, genetycznymi, neurologicznymi, zakaźnymi.

Zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w zespołach klas łączonych I-III i IV- VIII szkoły podstawowej oraz w oddziale gimnazjum, w świetlicach lub przy łóżku chorego dziecka.

Dziecko przebywające w szpitalu ma takie samo prawo do nauki, jak dziecko zdrowe. Szkoła w szpitalu zapewnia dzieciom możliwość kontynuacji obowiązku szkolnego.

Uczniowie realizują treści programowe z poszczególnych przedmiotów obowiązujących w ich szkołach macierzystych. Nauczyciele rozpoznają wstępnie sytuację pedagogiczną i społeczną wychowanków, dzięki temu zauważają ewentualne braki w wiadomościach ucznia i podejmują z nim pracę zmierzającą do ich wyrównania.

Nauka dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka, a jej realizacja przebiega w atmosferze wzajemnej akceptacji, poczuciu bezpieczeństwa i pozytywnych relacji uczeń – nauczyciel opartych na szacunku, trosce, zaufaniu i wsparciu. Po okresie hospitalizacji i nauki w szkole uczeń otrzymuje zaświadczenie o postępach w nauce i uzyskanych ocenach w celu przedstawienia ich w szkole macierzystej.

Szkoła proponuje bogatą ofertę zajęć wychowawczych. Uczniowie objęci są terapią zajęciową prowadzoną przez nauczycieli-wychowawców. Organizowane są między innymi zajęcia plastyczne, muzyczne, czytelnicze, oświatowe  zgodne z indywidualnymi zainteresowaniami dzieci.

Pedagodzy starają się, aby pobyt w szpitalu nie kojarzył się dzieciom wyłącznie z negatywnymi wrażeniami, czynią  wszystko, aby łatwiej pokonywały stres związany z chorobą, bólem, cierpieniem, rozłąką z najbliższymi. Organizowane są  liczne imprezy, przedstawienia teatralne  i wiele okazjonalnych uroczystości m.in.: Andrzejki, Mikołajki, zabawy karnawałowe, Dzień Mamy, Taty, Babci i Dziadka oraz Dzień Dziecka.Współpracujemy z Fundacjami działającymi na rzecz dziecka chorego. Z okazji Świąt, Dnia Dziecka, zakończenia roku szkolnego nasi uczniowie otrzymują drobne upominki.

Dojazd:

Dojazd do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 283w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie ul. Kasprzaka 17a autobusami linii 105,109, 171, 178, 190.
Przystanek: Szpital Wolski

Szkoła prowadzi także działalność dydaktyczno-wychowawczą w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie przy ul. Wolskiej 37
Dojazd tramwajami linii  26, 27 lub autobusami 103 i 136.
Przystanek: ul. Płocka

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Wola
Specjalizacja instytucji
Choroba somatyczna przewlekła w rodzinie, Dziecko szkolne, Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne, Pomoc rodzinie, Szkoły i przedszkola specjalne, Terapia zajęciowa
Godziny pracy
Zajęcia lekcyjne i wychowawcze: poniedziałek-piątek w godz. od 8.30-18.00
Kadra

Nauczyciele naszej szkoły to wyspecjalizowana kadra pedagogiczna. Są przygotowani do pracy z dzieckiem przewlekle chorym, posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe i studia z zakresu pedagogiki terapeutycznej. Systematycznie uczestniczą w różnych formach doskonalących z zakresu metodyki nauczanych przedmiotów, pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Są otwarci na potrzeby uczniów i rodziców, współpracują na bieżąco z personelem medycznym, rodzicami dziecka w celu dostosowania metod pracy do aktualnych możliwości psychofizycznych ucznia.
 

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

Pomoc dziecku

Filtry