null

Szkoła Podstawowa nr 195 im. Króla Maciusia I w Zespole Szkół nr 115

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szkoła mieści się w przestronnym, wolnostojącym, trzykondygnacyjnym budynku z nowoczesną halą widowiskowo - sportową. Obok znajduje się funkcjonalny plac zabaw oraz boisko wyłożone miękką nawierzchnią. Sąsiedztwo lasu stwarza niepowtarzalny klimat i warunki do rekreacji oraz pozwala na rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w dobrze wyposażonych i  estetycznych salach, dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci w różnym wieku. W klasach I-III są one podzielone na dwie części: edukacyjną i rekreacyjną. Dzieci uczą się na różnych piętrach: klasy I-III na drugim, klasy IV-VI na pierwszym, a dla dzieci przedszkolnych przeznaczono parter – podział taki został podyktowany względami bezpieczeństwa. Ponadto placówka dysponuje: salą zabaw, salą komputerową, salą gimnastyczną, biblioteką oraz czytelnią multimedialną. Posiadamy trzy tablice multimedialne, osiem nowoczesnych projektorów, do dyspozycji uczniów są 24 laptopy. Nasza szkoła dysponuje także oddzielnymi pomieszczeniami, umożliwiającymi prowadzenie specjalistycznych zajęć: logopedycznych, korekcyjno- kompensacyjnych, psychoedukacyjnych. Celem placówki jest stworzenie „Szkoły przyjaznej dziecku”. Dbamy o harmonijny rozwój intelektualny, emocjonalny, etyczny, fizyczny i estetyczny każdego dziecka. Staramy się stworzyć wszystkim dzieciom warunki niezbędne do prawidłowego rozwoju. Chcemy zapewnić każdemu uczniowi sukces edukacyjny i przygotować go do samodzielnego i kreatywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Świetlica

Świetlica działa codziennie w godzinach 6.30-17.30. Do dyspozycji dzieci przeznaczonych jest sześć sal na parterze: jedna dla klas I, druga dla klas II, trzecia dla klas III i starszych, trzy dla oddziałów przedszkolnych. Dzieci pod opieką nauczycieli mogą odrabiać lekcje lub rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w różnych zajęciach - plastycznych, sportowych, czytelniczych.

Języki obce

W klasach I-VI dzieci uczą się obowiązkowo języka angielskiego w wymiarze 2 godziny tygodniowo. Od klasy IV dodatkowo prowadzone są nieodpłatne zajęcia języka niemieckiego w wymiarze 1 godzina tygodniowo.

Oferta zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych

W szkole prowadzone są dla uczniów różnorodne, bezpłatne zajęcia: logopedyczne, korekcyjno- kompensacyjne, socjoterapeutyczne z elementami Art.- terapii, wyrównawcze, oraz koła: literackie, matematyczne, przyrodnicze, komputerowe, plastyczne, językowe, sportowe, turystyczne. W oddziałach przedszkolnych według autorskich programów prowadzone są dodatkowe bezpłatne zajęcia z j. angielskiego oraz wychowania fizycznego z elementami gimnastyki korekcyjnej. Uczniowie mogą też uczestniczyć w dodatkowych, płatnych zajęciach; tanecznych, sportowych (karate, tenis stołowy), językowych.

Osiągnięcia

Posiadamy tytuły: „Szkoła z klasą”, „Szkoła bez przemocy”, za realizację programu wspierania uzdolnionych otrzymaliśmy certyfikat prezydenta m.st. Warszawy „Wars i Sawa”. Nasi uczniowie zdobywają wyróżnienia i nagrody w różnych konkursach: recytatorskich , plastycznych, muzycznych, ekologicznych, sportowych, samorządowym konkursie „Ośmiu Wspaniałych”. Uczennica została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego organizowanego przez Kuratora Oświaty.

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Wawer
Specjalizacja instytucji
Dziecko zdolne, Trudnosci w czytaniu i pisaniu, dysleksja, dysgrafia i inne, Trudnosci w uczeniu się matematyki
Adres
Króla Maciusia 5
04-526 Warszawa
Telefon: 22 812 18 67

Sprawdź lokalizację na mapie

Pomoc dziecku

Filtry