null

Szkoła Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego w Zespole Szkół nr 46

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W szkole prowadzone są zajęcia wspierające wszechstronny rozwój ucznia i wyrównujący deficyty: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne, koła przedmiotowe, zajęcia sportowe (SKS) i artystyczne (zespół muzyczno-wokalny, chór, koło plastyczne, koło techniczne). Uczniowie szczególnie uzdolnieni pracują z nauczycielem w oparciu o indywidualny program. W ramach wolontariatu uczniowie uczestniczą w spotkaniach w Domu Seniora.

Dojazd:

  • tramwaj: 20
  • autobus: 122, 154, 523, 320
Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Bemowo
Specjalizacja instytucji
Dziecko szkolne, Dziecko zdolne, Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna
Godziny pracy
Szkoła pracuje od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-17.20, zajęcia pozalekcyjne odbywają się do godz. 18.30
Kadra
  • psycholog 
  • pedagodzy
  • logopeda
Adres
Thommego 1
01-491 Warszawa
Telefon: 22 664 94 04

Pomoc dziecku

Filtry