null

Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
20131004172646logo2.png

Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego znajduje się w Warszawie, w dzielnicy Praga Południe, przy al. Stanów Zjednoczonych 27. Usytuowana jest blisko centrum i ma bardzo dobre połączenie komunikacyjne z całą Warszawą.

Obecnie w naszej szkole uczy się 590 uczniów w 24 klasach. Posiadamy 3 oddziały przedszkolne oraz 4 klas sportowych. Baza szkoły staje się  coraz bardziej nowoczesna i atrakcyjna w większości sal znajdują się tablice interaktywne, doprowadzony jest Internet.
W czasie pobytu w szkole nasi uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, która wydaje pyszne obiady, a dla najmłodszych z grup przedszkolnych proponujemy dodatkowe posiłki w postaci śniadania i podwieczorku. W naszej szkole prężnie działa świetlica obejmująca opieką dzieci z  klas 0-IV.
Dla naszych uczniów proponujemy fachową pomoc pedagoga i psychologa szkolnego logopedy oraz reedukatora. W przypadku trudności uczniów w nauce, zapewniamy dzieciom odpowiednią pomoc. Posiadamy atrakcyjną ofertę nauki języka obcego już od najmłodszych klas. Po lekcjach nasi uczniowie mają możliwość rozwijać swoje uzdolnienia w kołach zainteresowań, do których należą między innymi koła: matematyczne, polonistyczne, ekologiczne, teatralne, plastyczne, językowe, sportowe.

Realizujemy szeroki zakres działań pedagogicznych, który zmierza do wszechstronnego rozwoju naszych uczniów. Przekazujemy wiedzę i umiejętności dzięki, którym nasi uczniowie sprostają wyzwaniom kolejnego etapu kształcenia na poziomie gimnazjum. Zawsze poszukujemy mocnych stron ucznia i wzmacniamy je. Pomagamy każdemu uczniowi w odkrywaniu jego pasji,  talentów i zapewniamy warunki do ich rozwijania. W proces pedagogiczny wdrażamy nowe rozwiązania organizacyjne oraz przedsięwzięcia edukacyjne. Zawsze aktywnie współpracujemy na zasadach partnerstwa z rodzicami, władzami dzielnicy oraz społecznością lokalną.


Zajęcia specjalistyczne:

Socjoterapia dotyczy uczniów z orzeczniami (autyzm, zespół aspergera). 

Terapia pedagogiczna dotyczy uczniów z opiniami (trudości emocjonalne, trudności w  czytaniu i pisaniu, dysleksja dysgrafia i inne, kształcenie integracyjne). Stosowane metody polegają głównie na usprawnianiu zaburzonych w/w funkcji.

Logopedia dotyczy uczniów z zaburzeniami mowy, ktorzy sa zakwalifikowani po wstepnym teście diagnozującym w szkole. Terapia jest prowadzona już od 6 lat (zerówki). 

Po lekcjach:

Poza nauką szkolną oferujemy:

  • kilkanaście kół zainteresowań, dostosowanych do potrzeb i wieku uczniów; 
  • chór;
  • działalność w Samorządzie Uczniowskim;
  • działalność w gazetce szkolnej; 
  • zajęcia wyrównawcze;
  • zajęcia wspomagające ze specjalistami;
  • udział w wycieczkach, zielonych szkołach; 
  • udział w konkursach przedmiotowych i innych;  
     
Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Praga-Południe
Specjalizacja instytucji
Dziecko zdolne, Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna, Porady wychowawcze, Trudnosci emocjonalne- ogolnie, Trudnosci w czytaniu i pisaniu, dysleksja, dysgrafia i inne
Godziny pracy
Sekretariat czynny w godz. 8.00-16.00, świetlica 7.00-18.00
Adres
al. Stanów Zjednoczonych 27
03-947 Warszawa
Telefon: 22 617 72 32
Faks: 22 672 86 74

Sprawdź lokalizację na mapie

Pomoc dziecku

Filtry