null

Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dzieje Szkoły Podstawowej nr 103 zaczynają się 25 czerwca 1955 r. Wówczas to, Szkoła Podstawowa nr 115 mieszcząca się przy ulicy Zielonej 18 została podzielona na dwie samodzielne jednostki. Szkoła nr 115 przeniesiona została do nowego budynku przy ulicy Okrężnej 72. Nowo utworzona szkoła, która pozostała przy ul. Zielonej otrzymała nr 103. Budynek szkoły został przebudowany z czynszowej kamienicy. W budynku nie było centralnego ogrzewania, a urządzenia sanitarne były bardzo prymitywne. Zdecydowano się na wykonanie niezbędnych działań mających na celu otwarcie nowej siedziby placówki numer 103.

Rozpoczął się długi i żmudny okres budowy naszej szkoły, który na dobre zaczął się w 1958 roku z chwilą powołania Komitetu Budowy Nowej Szkoły na Sadybie, w którego skład wchodzili między innymi pan Janusz Bontodziejski, pan Wacław Siekierzyński, pan Zygmunt Deuter, których wspierali kolejni kierownicy szkoły: Marian Drozdowski, a od 1961 roku Zygmunt Bill. Sama budowa rozpoczęła się w 1962 roku, a do prac wykończeniowych i porządkowych terenu wokół placówki włączyli się nauczyciele, uczniowie i rodzice.

Rok 1963 zapisał się w pamięci wielkim wydarzeniem dla szkoły, młodzieży i mieszkańców Sadyby. Długo obiecywana budowa nowej szkoły dobiegła końca. 31 sierpnia nastąpiło uroczyste otwarcie budynku przy ulicy Jeziornej 5/9.

Każdy kolejny kierownik, czy Dyrektor naszej szkoły pozostawił tutaj swoje serce i część siebie.

Pierwszym kierownikiem szkoły został pan Marian Drozdowski, który rozpoczął starania o powstanie nowego budynku szkoły.

Panu Kierownikowi Zygmuntowi Billowi zawdzięczamy piękne otoczenie, to za jego kadencji posadzono większość drzew i krzewów.

Pan Dyrektor Jerzy Borowiec przyczynił się do tworzenia tradycji szkoły, wprowadzając między innymi zwyczaj uroczystego ślubowania uczniów klas pierwszych.

Pani Dyrektor Cecylii Pondo szkoła zawdzięcza swoje imię i hymn, to dzięki staraniom pani Dyrektor placówka otrzymała zaszczyt nazywania się Szkołą Podstawową im. Bohaterów Warszawy 1939-1945.

Pani Dyrektor Janina Trepkowska rozpoczęła nową akcję, która stała się naszą tradycją – akcję wyjazdów na „zielone szkoły”.

Za kadencji Pani Dyrektor Ewy Kobyłeckiej były podtrzymywane i rozwijane dobre tradycje. Szkoła dzięki swoim wynikom w nauce zyskała opinię jednej z najlepszych na Mokotowie. To pod jej kierownictwem nauczyciele rozpoczęli przygotowania do mającej nastąpić reformy oświaty. Szkoła zaangażowała się wtedy w programy edukacyjne i międzynarodowe.

Pani Elżbieta Bąkowska została kolejnym Dyrektorem szkoły, i to Ona przeprowadziła Szkołę przez burzliwy okres reformy oświaty i wprowadziła w nowy XXI wiek.

Następnym Dyrektorem została Pani Danuta Kozakiewicz, która sprawiła, że szkoła postawiła na sport i zdrowie. Za kadencji Pani Dyrektor Kozakiewicz odbył się także wielki remont budynku szkoły. Od 2001 roku nasza placówka zdobyła wiele prestiżowych certyfikatów.

1 września 2017r. na skutek wprowadzonej reformy oświaty Szkoła Podstawowa nr 103 połączyła się z Gimnazjum nr 10 przy ul. Limanowskiego 9. Obecnie zajęcia odbywają się w dwóch budynkach – przy ul. Jeziornej pozostał oddział przedszkolny oraz klasy  I-III, w budynku przy ul. Limanowskiego uczą się dzieci i młodzież z klas IV-VIII.

 

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Mokotów
Specjalizacja instytucji
ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, Autyzm, Aspergera zespół, Choroba somatyczna przewlekła w rodzinie, Depresja dzieci i młodzieży, Dziecko krzywdzone, molestowanie, Dziecko zdolne, Gotowość szkolna, dojrzałość szkolna, Konflikt rozwodowy a dzieci, Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne, Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna, Nauczyciele, wychowawcy - porady, warsztaty, Niepełnosprawność ruchowa, Trudnosci w czytaniu i pisaniu, dysleksja, dysgrafia i inne, Trudnosci w uczeniu się matematyki, Wady słuchu, Wady wzroku, Wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem od 0 do 6 lat
Kadra

Dyrektor Szkoły: Danuta Kozakiewicz

Wicedyrektor Szkoły: Joanna Drożdż

Kierownik Świetlicy Szkolnej: Agnieszka Komsa
 

Adres
Jeziorna 5/9
02-911 Warszawa
Telefon: 22 842 24 55

Sprawdź lokalizację na mapie

Pomoc dziecku

Filtry