null

Szkoła dobrostanu psychicznego - warszawski program wsparcia uczniów, nauczycieli i rodziców

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Konsultacje z terapeutami rodzinnymi, dietetykami, psychiatrami, warsztaty dla młodzieży oraz szkolenia i grupy wsparcia dla nauczycieli. Trwa realizacja kolejnych projektów warszawskiego programu „Szkoła dobrostanu psychicznego”.

Warszawa kontynuuje działania, których głównym celem jest pomoc dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom w pokonaniu trudności i problemów związanych ze skutkami pandemii COVID-19. Przypomnijmy, stołeczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówka doskonalenia nauczycieli, jesienią 2021 r. i przez cały rok 2022 organizowały dodatkowe, wspierające warsztaty, szkolenia i inne formy pomocy dla społeczności szkolnych wracających do stacjonarnej nauki po miesiącach izolacji. Decyzją prezydenta stolicy na te działania zostało przeznaczone 600 tys. zł z nagrody (1 mln zł), jaką Warszawa otrzymała w konkursie „Najbardziej odporna gmina #SzczepimySię”, dzięki dużej liczbie zaszczepionych mieszkańców.

Długotrwałe zamknięcie szkół oraz ograniczenia związane z pandemią spowodowały diametralną zmianę w życiu społecznym. Konsekwencje pandemii znacząco dotknęły dzieci i młodzież pozbawiając ich m.in. stałego, bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami. Pandemia wpłynęła na nasilenie lęków, wzmogła poczucie wyobcowania i nasiliła trudności, stany depresyjne i brak motywacji do nauki i działania u części dzieci. W związku z tym, Miasto Stołeczne Warszawa przygotowało szereg działań wspierających uczniów i ich rodziców, dyrektorów oraz nauczycieli mając nadzieję, że stanowią one odpowiedź na najpilniejsze potrzeby mieszkańców stolicy.

Pomoc oferują warszawskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców (link do pełnej oferty) Osoby zainteresowane wybraną formą wsparcia zapraszamy do kontaktu z poradnią.

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przygotowało szeroką ofertę szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego adresowaną do nauczycielek i nauczycieli oraz dyrektorek i dyrektorów szkół i przedszkoli (link do pełnej oferty) 

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń link do zapisów na szkolenia: https://kursy.wcies.edu.pl/