null

Szkoła dobrostanu psychicznego - warszawski program wsparcia uczniów, nauczycieli i rodziców

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Sobotnie konsultacje z terapeutami rodzinnymi, dietetykami, psychiatrami, warsztaty dla młodzieży oraz szkolenia i grupy wsparcia dla nauczycieli. Startują kolejne projekty warszawskiego programu „Szkoła dobrostanu psychicznego”.

Warszawa kontynuuje i rozszerza działania, których głównym celem jest pomoc dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom w pokonaniu trudności i problemów związanych ze skutkami pandemii COVID-19. Przypomnijmy, stołeczne poradnie oraz placówka doskonalenia nauczycieli wiosną i jesienią 2021 r. organizowały dodatkowe, wspierające warsztaty, szkolenia i inne formy pomocy dla społeczności szkolnych wracających do stacjonarnej nauki po miesiącach izolacji.

Długotrwałe zamknięcie szkół oraz ograniczenia związane z pandemią spowodowały diametralną zmianę w życiu społecznym. Konsekwencje pandemii znacząco dotknęły dzieci i młodzież pozbawiając ich m.in. stałego, bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami. Pandemia wpłynęła na nasilenie lęków, wzmogła poczucie wyobcowania i nasiliła trudności, stany depresyjne i brak motywacji do nauki i działania u części dzieci. Wszyscy chcemy powrotu do normalności. W związku z tym, Miasto Stołeczne Warszawa przygotowało szereg działań wspierających uczniów i ich rodziców, dyrektorów oraz nauczycieli mając nadzieję, że będą one stanowiły odpowiedź na najpilniejsze potrzeby mieszkańców stolicy. Decyzją prezydenta stolicy na te działania przeznaczymy również 600 tys. zł z nagrody (1 mln zł), jaką Warszawa otrzymała w konkursie Gmina na Medal #SzczepimySię”, dzięki dużej liczbie zaszczepionych mieszkańców.

Pomoc oferują warszawskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz organizacje pozarządowe. Działa także Psychologiczne Centrum Wsparcia (link do ulotki), gdzie specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych pełnią dyżury telefoniczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Zapraszamy mieszkańców Warszawy do korzystania z oferty i śledzenia strony edukacja.um.warszawa.pl, na której będą się pojawiać kolejne propozycje w ramach programu „Szkoła dobrostanu psychicznego”.

Dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców

Zapisy na sobotnie konsultacje w Poradni Specjalistycznej Młodzieżowy Ośrodek Psychoterapii i Profilaktyki „MOP” rozpoczynają się od 14 marca 2022 r. (link do pełnej oferty)

Dla nauczycieli, dyrektorów i innych specjalistów

Zapisy na piątkowe i sobotnie konsultacje z psychoterapeutami w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA” rozpoczęły się 16 lutego 2022 r.  (link do pełnej oferty).

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przygotowało szeroką ofertę szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego adresowaną do nauczycielek i nauczycieli oraz dyrektorek i dyrektorów szkół i przedszkoli. Część z nich rozpoczęła się już w ferie zimowe. Teraz zapraszamy do skorzystania z kolejnych propozycji. (link do pełnej oferty)

A już w marcu zaprosimy organizacje pozarządowe do składania ofert w konkursie grantowym ogłoszonym przez Biuro Edukacji na kolejne działania skierowane do warszawskich uczniów w ramach warszawskiego programu wsparcia. Projekty te realizowane będą od września 2022 r.