null

Świętowanie – łączy czy dzieli? Kursy online dla nauczycieli

Drukuj otwiera się w nowej karcie
03.08.2022 - 05.08.2022
Grupa osób pracujących przy wspólnym stole
Autor: Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza nauczycieli na trzydniowy kurs doskonalący online pt. "Świętowanie – łączy czy dzieli? O metodach i tematach w pracy z młodzieżą z różnych kultur". Szkolenie jest szczególnie cenne w kontekście rozpoczęcia nauki uczniów i uczennic z Ukrainy w polskich szkołach. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Termin: 3-5.08

Podczas zajęć zaprezentowana zostanie metoda NIKE (Nauczanie Międzykulturowe w Kontekście Europejskim), która pomaga włączać w zajęcia młodzież z innego kręgu kulturowego i językowego. Ma ona na celu wykorzystanie różnorodności charakteryzującej klasy szkolne do wzmocnienia i zintensyfikowania procesu edukacji przez współpracę i uczenia się od siebie. 

Zajęcia są szczególnie cenne, m.in. z uwagi na rozpoczęcie w tym roku w wielu polskich szkołach nauki uczniów i uczennic z Ukrainy.

Osoby uczestniczące w kursie wypracują w niewielkich grupach własne materiały do wykorzystania w działaniach w szkole. Proces szkoleniowy będzie wspierać Larysa Vychivska – asystentka międzykulturowa w szkołach Warszawy, współpracowniczka i współzałożycielka Fundacji Polskie Forum Migracyjne, i wiceprezes ukraińskiej szkoły "Materynka" w Warszawie.

Do pracy warsztatowej wykorzystane zostaną treści z wystawy stałej Muzeum POLIN i wystawy czasowej "Od kuchni".


Program kursu:

Dzień 1 (3 sierpnia, środa)

 • 09.30-10.15, Powitanie, integracja, wprowadzenie do tematu kursu
 • 10.15-10.30, Przerwa
 • 10.30-12.00, Adaptacja w nowym miejscu. Fazy, wyzwania, emocje. Wykład i dyskusja, Prof. Halina Grzymała-Moszczyńska
 • 12.00-12.30, Przerwa
 • 12.30-13.30, Wprowadzenie do metody Nauczania Międzykulturowego w Kontekście Europejskim – prezentacja i dyskusja, Monika Koszyńska, Katarzyna Kopff-Muszyńska

Dzień 2 (4 sierpnia, czwartek)

 • 09.30-11.00, Wokół świąt – spacer online i spotkanie z przewodniczką Katarzyną Jakubowicz
 • 11.00-11.30, Przerwa
 • 11.30-16.00, Planowanie zajęć metodą Nauczania Międzykulturowego w Kontekście Europejskim – warsztaty i praca w grupach (przerwy w trakcie), Monika Koszyńska, Katarzyna Kopff-Muszyńska

Dzień 3 (5 sierpnia, piątek)

 • 09.30-11.00, Dni wielokulturowe w szkołach: czy/jak/po co? Dyskusja
 • 11.00-11.30, Przerwa
 • 11.30-13.30, Zajęcia metodą Nauczania Międzykulturowego w Kontekście Europejskim – prezentacja pracy grup z komentarzem Larysy Vychivskiej, asystentki międzykulturowej
 • 13.30-14.00, Przerwa
 • 14.00-14.30, Podsumowanie kursu

Więcej informacji znaduje się na stronie organizatora.