null

Stypendia edukacyjne m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 23 czerwca 2023 roku zapraszamy do składania wniosków o stypendia edukacyjne m.st. Warszawy.

Koniec roku szkolnego to naturalny czas, by się zatrzymać, przyjrzeć osiągnięciom, podsumować i docenić pracę młodych ludzi. To także dobry moment na wskazanie uczniom możliwości rozwoju dzięki przygotowanym przez m.st. Warszawa projektom stypendialnym. Rekrutacja do dwóch z nich rusza 23 czerwca, wraz z końcem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.

Pierwsza szansa to stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy mimo trudnych warunków materialnych osiągają dobre wyniki w nauce, a przy tym odnoszą sukcesy artystyczne, sportowe, naukowe lub angażują się w działalność społeczną na różnych polach. Operatorem stypendiów jest Centrum Myśli Jana Pawła II – warszawska instytucja kultury.

Druga okazja to stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO, adresowane do najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży.

Warto już teraz sprawdzić warunki naborów, żeby przed końcem roku szkolnego spokojnie zgromadzić potrzebną dokumentację i zwiększyć szanse na uzyskanie stypendium.

Z naszą pełną ofertą stypendialną można zapoznać się na stronie um.warszawa.pl/stypendia. Polecamy ją Państwa uwadze jako źródło wiedzy o różnorodnych formach wyróżnienia warszawiaków, którzy stawiają sobie ambitne cele. Jesteśmy przekonani, że dzisiejsi stypendyści już teraz współtworzą przyszłość naszego miasta.