null

Stwórz „Atlas Wszystkich Mieszkańców” Warszawy!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W ramach inicjatywy Miastozdziczenie, prowadzonej przez Fundację Puszka, tworzona jest publikacja „Atlas Wszystkich Mieszkańców” zapraszamy do niej Wasze opowieści oddające głos i miejsce wolno żyjącym roślinom, zwierzętom, grzybom i innym poza ludzkim organizmom Warszawy.

Co mamy na myśli mówiąc o miejskiej wspólnocie? Zapewne innych ludzi – naszych najbliższych, sąsiadów, anonimowych mieszkańców miasta, czasami przyjezdnych, z którymi dzielimy wspólną przestrzeń, a także doświadczenia, radości i troski związane z życiem pod jednym, miejskim, horyzontem. Tymczasem tę wspólnotę mieszkańców i mieszkanek dzielimy również z milionami, zwykle anonimowych, wolno żyjących bytów.

Zaproszenie do tworzenia „Atlasu” wita Waszą twórczą swobodę – zgłoszenia mogą mieć formę tekstów, opowiadań czy notatek o różnej długości. Opis konkretnego wolno żyjącego, pozaludzkiego mieszkańca Warszawy może być jego portretem, który może być wzbogacony zapisem sytuacji, Waszych obserwacji, wspomnień czy odczuć. Teksty mogą opisywać codziennie mijane drzewo, jednorazowe spotkanie z wolno żyjącym zwierzęciem, długotrwałą relacją z przylatującą na balkon wroną, nostalgię po polubionym w dzieciństwie ślimaku czy obserwacją dzielnego miejskiego chwasta. Chcemy dzięki Wam poznać je jako indywidualne postaci. Nie muszą być to historie jednoznacznie pozytywne – nasze relacje uwikłane są w momenty radosne, ale też niełatwe.

Wszystkie nadesłane w ciągłym naborze historie będą pojawiać się na stronie internetowej atlas.miastozdziczenie.pl. Natomiast najciekawsze teksty, zgłoszone do 10 października 2022 roku, trafią do drukowanej, bezpłatnie dystrybuowanej wersji „Atlasu Wszystkich Mieszkańców” (premiera planowana na listopad 2022). Wybrane portrety zostaną wzbogacone o ilustracje, pojawią się także na pocztówkach. Autorzy i autorki tych zgłoszeń otrzymają autorską wersję „Atlasu wszystkich mieszkańców”, a także oryginały ilustracji.

Zgłoszenia (również anonimowego) można dokonać tutaj: atlas.miastozdziczenie.pl

Projekt „Atlas wszystkich mieszkańców” jest realizowany przez Fundację Puszka i współfinansowany przez m.st. Warszawę. Swoje zapytania/wątpliwości kierujcie pod ten adres: kontakt@miastozdziczenie.pl

Załączniki: