null

Strategie zarządzania kulturą i projektami kulturalnymi

Drukuj otwiera się w nowej karcie
01.11.2021 09:00 - 16.11.2021 18:00
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Online
warszawska historyczna pracownia artystyczna
Autor: fot. ze zbiorów BSKZ

Katedra Zarządzania Kulturą (Instytut Nauk o Kulturze i Religii, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Katedra Zarządzania Kulturą (Instytut Nauk o Kulturze i Religii, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) zaprasza do zgłaszania referatów na konferencję zatytułowaną Strategie zarządzania kulturą i projektami kulturalnymi.

Zgodnie z profilem badawczym Katedry, program konferencji obejmuje różne aspekty funkcjonowania kultury instytucjonalnej oraz pozainstytucjonalnej, w tym również – doświadczenie pandemii.

Abstrakty wystąpień konferencyjnych o objętości nieprzekraczającej 1800 znaków ze spacjami należy nadsyłać do 30 września 2021 r. na adres strategiezarzadzania@gmail.com.

Program konferencji

Blok 1: Pandemia jako wyzwanie dla kultury

1)    Strategie zarządzania kryzysem (instytucje kultury, przedsiębiorstwa, NGOs).

2)    Rola menedżera, animatora i edukatora.

3)    Rola odbiorcy/uczestnika kultury.

4)    Kultura w sieci nowych technologii – szanse i wyzwania.

Blok 2: Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

5)    Strategiezarządzania.

blok 3: Wizerunek w działalności kulturalnej

6)    Marketing i tworzenie wizerunku podmiotów kultury (instytucje kultury, przedsiębiorstwa, NGOs).

Blok 4: Kultura w środowisku lokalnym

7)    Podmioty kultury wobec społeczności lokalnej.

8)    Strategie centralne i/a regionalne zarządzania kulturą. 

9)    Społeczno-kulturowa odpowiedzialność i obywatelskość organizacji kultury.

Blok 5: Ewaluacja działalności kulturalnej

10) Diagnoza i ewaluacja sektora kultury

Konferencja w wersji stacjonarnej zaplanowana została na listopad 2021 r., jednak ze względów obiektywnych organizatorzy dopuszczają jej organizację w formie zdalnej. Szczegóły zostana podane w późniejszym terminie.

 

Źródło: https://unikonferencje.pl/konferencja/12166-strategie-zarzadzania-kultura-i-projektami-kulturalnymi