null

Startuje nowa edycja OSEhero - programu edukacyjnego dla nauczycieli

Drukuj otwiera się w nowej karcie

OSEhero tworzy grupa zaangażowanych nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, którzy wyposażeni przez ekspertów OSE w wiedzę i narzędzia stają się przewodnikami po cyfrowym świecie dla uczniów, innych nauczycieli i rodziców. Uczestnicy projektu mogą organizować inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa oraz aktywnie korzystać z materiałów edukacyjnych. Chęć udziału w akcji można zgłaszać do 31 października br.

Jaki jest cel projektu?

Dzięki projektowi OSEhero zwiększy się świadomość dotycząca cyberzagrożeń w szkołach oraz umiejętność bezpiecznego korzystania z internetu. Uczniowie, nauczyciele i rodzice będą wiedzieli, jak reagować na niebezpieczne sytuacje w sieci, jak im zapobiegać oraz gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia. Udział w projekcie pozwoli nauczycielom i całej społeczności szkolnej wspierać pozytywne zachowania online oraz rozwijać kompetencje cyfrowe w procesie nauczania, w tym umiejętność krytycznego myślenia i refleksyjnego wykorzystywania zasobów znajdujących się w internecie.

Celem projektu jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim włączenie nauczycieli w aktywne działania w swoich szkołach.

Uczestnicy projektu OSEhero będą mogli organizować inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa oraz aktywnie korzystać z materiałów edukacyjnych.

Kto jest organizatorem projektu?

Organizatorem i wykonawcą projektu OSEhero jest NASK-PIB. Projekt jest realizowany w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt adresowany jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych podłączonych do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej lub będących w procesie podłączania. Do projektu dołączyć może każdy nauczyciel, niezależnie od tego, jakiego przedmiotu uczy, a także dyrektor, szkolny pedagog, psycholog lub bibliotekarz.

Jak dołączyć do projektu?

Wystarczy w terminie od 29 września do 31 paździenika 2022 r. poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy, zaakceptować regulamin i wymagane zgody oraz kliknąć w link aktywacyjny, wysłany w mailu.

Jakie zadania czekają uczestników projektu OSEhero?

  • Upowszechnianie (w dowolnej formie) w swojej szkole materiałów edukacyjnych dotyczących cyberbezpieczeństwa przygotowanych przez ekspertów OSE.
  • Realizacja co najmniej dwóch inicjatyw w swojej szkole z zakresu cyberbezpieczeństwa i zgłoszenie ich za pośrednictwem Portalu (np. spotkania tematyczne dla rady pedagogicznej, zajęcia dla uczniów, spotkania z rodzicami, spotkania dla społeczności szkolnej, konkursy, projekty szkolne i międzyszkolne, udział w Dniu Bezpiecznego Internetu lub zgłoszenie inicjatywy do CodeWeek).
  • Udział w co najmniej jednym wydarzeniu zorganizowanym dla uczestników w ramach projektu OSEhero.

Jak zorganizowany jest projekt?

OSEhero to projekt realizowany w cyklach roku szkolnego. Każda edycja rozpoczyna się na początku roku szkolnego rekrutacją do projektu, a kończy w czerwcu kolejnego roku kalendarzowego nadaniem uczestnikom, którzy zrealizowali wyznaczone zadania – tytułów OSEhero.

Wszystkim uczestnikom projektu organizator zapewnia:

  • dostęp do wiedzy i narzędzi (materiałów edukacyjnych);
  • zamkniętą grupę na Facebooku jako platformę wymiany wiedzy oraz komunikacji w ramach społeczności OSEhero;
  • możliwość dzielenia się doświadczeniami z projektu;
  • certyfikat i tytuł OSEhero ważny przez kolejne dwa lata szkolne, przyznany po spełnieniu warunków projektu oraz pozytywnej weryfikacji ze strony organizatora.

Ważne terminy

  • Rejestracja do projektu OSEhero edycja 2022/2023: 29.09.2022 – 31.10.2022 r.
  • Realizacja projektu OSEhero edycja 2022/2023: 29.09.2022 – 23.06.2023 r.
  • Przyznanie certyfikatów i tytułów OSEhero edycja 2022/2023: do 16.08.2023 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu OSEhero