null

Start konkursu CanSat 2022 – zgłoś zespół uczniowski!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

CanSat to międzynarodowy konkurs Europejskiej Agencji Kosmicznej. Polega na samodzielnym konstruowaniu minisatelit – symulatorów sond kosmicznych –przez uczniów i uczennice oraz przeprowadzeniu za ich pomocą badań naukowych. Konkurs koordynowany jest przez Centrum Nauki Kopernik.

Dzięki temu młodzież – już na etapie szkolnej edukacji – ma szansę zaangażować się w autorski projekt naukowy i inżynierski.

CanSat to sonda badawcza mieszcząca się w pojemniku wielkości puszki po napoju. Jej zadaniem jest przeprowadzenie badań i eksperymentów podczas lotu rakietą i w trakcie opadania na spadochronie. Zespoły uczniowskie stają przed wyzwaniem umieszczenia w CanSacie wszystkich podstawowych systemów składających się na satelitę – modułu zasilania, modułu komunikacji oraz komputera pokładowego.

Uczestnicząc w projekcie CanSat uczniowie przechodzą przez wszystkie fazy profesjonalnego projektu kosmicznego: od wyboru celów misji, podziału zadań w Zespole przez szukanie źródła finansowania, ułożenie planu promocji, zaprojektowanie CanSata, integrację komponentów, testowania systemu, raportowania po przygotowania satelity do startu i analizę uzyskanych danych naukowych.

Konkurs jest skierowany do młodzieży w wieku 14 -19 lat. Zespół uczniowski powinien składać się z od 4 do 6 osób. Musi mieć dorosłego Opiekuna (nauczyciela/kę, edukatora/kę, wychowawcę itp.), bo to Opiekun wypełnia formularz i przesyła zgłoszenie Zespołu do konkursu.

Szczegóły konkursu na www.esero.kopernik.org.pl

Termin przesyłania zgłoszeń mija 23 września o północy.