null

Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że od 1 lutego 2021 r. obowiązuje zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 87/2021 w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2021 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i terminów przyznawania dofinansowania za kształcenie nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę – akt wykonawczy do Uchwały Nr XLIII/1339/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia z 14 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę.

Oba akty zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. Zgodnie z § 12 ww. zarządzenia wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i placówek, burmistrzom dzielnic, dyrektorowi Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz dyrektorowi Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Dyrektorzy zobowiązani są do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszego zarządzenia.

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji

Załączniki: