null

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9

Drukuj otwiera się w nowej karcie

20100106180912logo_2.jpg

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Paska 10 składa się z  Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 155, Gimnazjum Specjalnego nr 88 i internatu. Ośrodek przeznaczony jest dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczęszczają do nas dzieci z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym, często sprzężonym z epilepsją, ADHD, autyzmem, porażeniem mózgowym, zaburzeniami zachowania i emocji.W szkole zatrudnieni są specjaliści w różnych dziedzinach: oligofrenopedagodzy, logopedzi, psycholog, pedagog, terapeuta, rehabilitanci, reedukatorzy. Umożliwia to dostosowanie metod pracy i odpowiedniej terapii do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia.W szkole poza szeroką gamą zajęć o charakterze edukacyjnym  proponujemy uczniom  udział w  zajęciach  pozalekcyjnych tj. zajęcia na basenie, muzyczne, plastyczne, koła ekologiczne, taneczne, informatyczne, religijne. W szkole działa Szczep Harcerski, świetlica szkolna. Dzięki tym zajęciom uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, uwierzyć w swoje możliwości, nauczyć się życia w grupie. Nawiązujemy współpracę z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, bierzemy udział w przeglądach twórczości, organizujemy uroczystości i festyny dla zaprzyjaźnionych placówek. Nasi uczniowie zdobywają nagrody, nowe doświadczenia i poczucie zintegrowania społecznego.Organizowane przez nas turnusy rehabilitacyjne cieszą się dużym powodzeniem wśród dzieci i ich rodziców.Miejsce u nas jest dla każdego ucznia  posiadającego  orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dojazd:

Dojazd metrem do stacji Marymont lub tramwajem.

Istnieje możliwość załatwienia transportu specjalnego finansowanego przez gminę lub dzielnicę.

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Żoliborz
Specjalizacja instytucji
Autyzm, Aspergera zespół, Dziecko krzywdzone, molestowanie, Niepełnosprawność umysłowa, Ocena rozwoju poznawczego, Porady wychowawcze, Trudnosci emocjonalne- ogolnie, Trudności adaptacyjne w grupie rówieśników, Turnusy rehabilitacyjne, Uzależnienia, Wagarowanie, Wybór szkoły i zawodu, doradztwo zawodowe, Zachowanie- zaburzenia, zachowania agresywne i opozycyjne, Zasiłki
Godziny pracy
Szkoła pracuje od 8.20 do 17.00. Internat: opieka całodobowa w dni nauki szkolnej
Kadra
  • oligofrenopedagodzy,
  • logopedzi,
  • psycholog,
  • pedagog,
  • terapeuta,
  • rehabilitanci,
  • reedukatorzy,
  • pielęgniarka.
Adres
Jana Chryzostoma Paska 10
01-640 Warszawa
Telefon: 22 833 22 05
Faks: 22 833 22 05

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

Pomoc dziecku

Filtry