null

Składanie kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu, możliwość dokonania zmian we wniosku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 24 czerwca do 13 lipca do godz. 15:00:

  • Wszyscy kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w szkole pierwszego wyboru.
  • Kandydaci mogą zmienić listę preferowanych szkół i oddziałów we wniosku oraz złożyć nowy wniosek:

Jeżeli wniosek ma status zaakceptowany należy w szkole pierwszego wyboru anulować akceptację wniosku, aby odblokować możliwość jego edycji w systemie. Następnie należy  zalogować się do systemu, wprowadzić zmiany we wniosku i ponownie złożyć go z wymaganymi dokumentami elektronicznie lub osobiście w szkole pierwszego wyboru.