null

Save the Earth - zrównoważenie ma znaczenie! | Konkurs

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ruszył międzynarodowy konkurs kreatywny dla osób ze szkół średnich „Save the Earth – zrównoważenie ma znaczenie”. Zadanie polega na nakręceniu krótkiego filmu lub przygotowaniu prezentacji na temat rozwiązań, które mogą zmienić twoje otoczenie na bardziej ekologiczne.

Zrównoważony rozwój to pojęcie, które dotyczy zaspokojenia potrzeb obecnego pokolenia bez naruszania możliwości przyszłych pokoleń do zaspokajania swoich potrzeb. Oznacza to, że musimy dbać o nasze środowisko, zasoby naturalne. Poprzez udział w konkursie możesz wyrazić swoje pomysły i opinie na temat tego, jak możemy pomagać naszej planecie i społeczeństwu w przyszłości.

Nakręcenie krótkiego filmu lub przygotowanie prezentacji to świetny sposób na wyrażenie swoich pomysłów i pokazanie innym, jak każdy z nas może przyczynić się do ochrony naszej planety. Pamiętaj, że najważniejsze jest przedstawienie własnego punktu widzenia i pomysłu na zrównoważony rozwój. Możesz skupić się na konkretnych dziedzinach, takich jak energia, transport, żywność i gospodarstwa domowe, lub rozważyć globalne wyzwania i sposoby ich rozwiązania.

Jak wziąć udział w konkusie?

  • Wypełnij formularz zgłoszeniowy - upewnij się, że wypełniłeś wszystkie wymagane pola i dołączłeś link do swojego film lub prezentacji.
  • załącz podpisane zgody, które znajdują się w regulaminie. 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 kwietnia 2023 roku.


Więcej informacji znajduje się na stronie programu Save the Earth.