null

Rusza VIII edycja projektu „WARS i SAWA grają w szachy”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Rozpoczynamy kolejny nabór do programu „WARS i SAWA grają w szachy"

- kolejna, ok. 50-osobowa grupa warszawskich nauczycieli jest zainteresowana poprowadzeniem zajęć szachowych z najmłodszymi uczniami

30 września minął termin składania zgłoszeń  do VIII edycji warszawskiego projektu „WARS i SAWA grają w szachy”, realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu „Edukacja przez Szachy w Szkole”, we współpracy m.st. Warszawy i  Polskiego Związku Szachowego. 

Do VIII edycji zakwalifikowało się 28 samorządowych szkół podstawowych (lista w załączniku nr 1). Wśród nich jest 8 podstawówek nieuczestniczących jeszcze dotąd w projekcie oraz 20 szkół, które biorą już udział w dotychczasowych jego edycjach, ale z uwagi na duże zainteresowanie odbiorców - chcą przeszkolić kolejnych nauczycieli, aby objąć edukacją szachową jak największą grupę dzieci.

72-godzinny kurs podstawowy z metodyki nauczania gry w szachy, dla kolejnej, ok. 50-osobowej grupy warszawskich nauczycieli z tegorocznej edycji programu, poprowadzą tradycyjnie profesjonalni trenerzy, zapewnieni przez Polski Związek Szachowy. Opiekę organizacyjną kursu zapewnia samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli – Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES).

Szkolenie odbędzie się od 7 października do 6 listopada br., w siedzibie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana (ul. Hieronima 2), w podziale na trzy grupy (szczegółowy harmonogram w załączniku nr 2).

Dyrektorzy szkół, którzy delegowali nauczycieli, zobowiązali się do uruchomienia stałych, zorganizowanych zajęć szachowych z najmłodszymi uczniami. Przypomnijmy, że od 2013 roku projektem zostało objętych łącznie blisko 70% warszawskich szkół podstawowych i ponad 600 nauczycielek i nauczycieli. W projektowych zajęciach szachowych uczestniczy coraz więcej najmłodszych uczennic i uczniów, średnio w roku szkolnym to ok. 8 tys. dzieci z klas I-III.

Powiązane treści: https://edukacja.um.warszawa.pl/wars-i-sawa-graja-w-szachy

Załączniki: