null

Rozwój psychoseksualny nastolatka

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rozwój nastolatka wiąże się z intensywnymi zmianami w obszarze fizycznym, emocjonalnym i społecznym. To okres nowych doświadczeń, które kształtują tożsamość seksualną i są bazą do budowania pierwszych bliskich związków. Warsztat w Poradni MOP ma na celu przekazanie wiedzy i wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie wspierania rozwoju psychoseksualnego nastolatków przez rodziców/opiekunów.

Mądre wsparcie nastolatków ze strony rodziców/ opiekunów jest podstawą dla zbudowania zdrowej tożsamości seksualnej i mocnych relacji w przyszłości.

Dzięki uczestnictwu w warsztacie rodzice/opiekunowie:

  • poznają etapy rozwoju psychoseksualnego nastolatków,
  • dowiedzą się, które zachowania ich dzieci są naturalne, a które wymagają wsparcia,
  • dowiedzą się, czym jest tożsamość seksualna, kryzys tożsamości, oraz co na nie wpływa,
  • dowiedzą się, jak rozmawiać z dziećmi o seksualności, płciowości lub/i jakie pomoce: książki, strony internetowe zaproponować.

Dla kogo? Zapraszamy rodziców nastolatków w wieku 15-21 lat, którzy:

  • korzystali lub korzystają z oferty Poradni MOP (są po konsultacji wstępnej, innych warsztatach psychoedukacyjnych w Poradni MOP, korzystają ze spotkań poradniczych lub terapii rodzinnej).
  • Nie byli do tej pory w Poradni, ale są zaineresowani udziałem w tym warsztacie. W okresie 3-25.11.20 zaprosimy wtedy Państwa na jednorazową konsultację.

 

Termin: warsztat składa się z 2 spotkań (trzeba być na obydwu) 2.12.22 i 9.12.22 (piątek) w godz. 17.00-20.00 i 15.00-20.00

Liczba osób w grupie: 8-10

Prowadzące: Małgorzata Szwarocka- psychoseksuolożka i Elżbieta Gajda- psychoterapeutka

Zapisy: bezpośrednio w sekretariacie Poradni MOP lub tel. 515  103 831 do wyczerpania miejsc.