null

Relacja z XII gali wręczenia Certyfikatów WARS i SAWA i Honorowych Wyróżnień „Szkoła z pomysłem” Prezydenta m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy przyznał kolejne Certyfikaty WARS i SAWA oraz Honorowe Wyróżnienia „Szkoła z pomysłem”. Oba projekty realizowane są już od ponad dekady w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych.

Warszawa od lat konsekwentnie podąża w tym samym kierunku, inspirując i wspierając inicjatywy służące upowszechnianiu kapitału kreatywnego. Fundamentem efektywnych działań systemu wspierania uzdolnionych są przede wszystkim ludzie tacy jak Państwo, którzy chcą i potrafią działać. Dziękuję, że mimo wielu wyzwań ostatniego czasu podejmujecie ponadstandardowe działania na rzecz rozwoju uczniowskich pasji i zainteresowań – mówi Renata Kaznowska, zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy podczas uroczystej gali, która odbyła się 20 września 2021 r. w Centrum Nauki Kopernik, z udziałem przedstawicieli społeczności wyróżnionych szkół.

Podczas uroczystości Pani Dominika Bardzińska z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie podjęła próbę odpowiedzi na pytanie „Jakich przemian w obszarze diagnozowania zdolność uczniów potrzebuje współczesna szkoła?”. Ponadto grupa pokazowa Studenckiego Koła Nanorurki z Wydziału Fizyki Uniwersytet Warszawskiego przedstawiła zebranym różne oblicza ognia w trzech krótkich eksperymentach, w ramach pokazu pn. „Ogień oczami fizyka”. Całość poprowadził Pan Artur Wolski. 

Lista kolejnych szkół, którym:

Do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych w bieżącym roku szkolnym 2021/2022 należy 190 publicznych i niepublicznych szkół. Posiadają one Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA i realizują szkolne programy wspierania uzdolnionych.
Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem” zostało przyznane dotychczas za 160 projektów. W tym roku wyróżniono kolejnych 21, różnorodnych projektów: od nowej aranżacji i wzbogacenia działalności szkolnych miejsc, poprzez wzbogacenie form bardzo szeroko rozumianej edukacji, uwzględniającej również formy zdalne czy działania dla społeczności lokalnej, po współpracę międzynarodową.

Serdecznie dziękujemy wszystkim aplikującym szkołom za podejmowane działania a wyróżnionym raz jeszcze gratulujemy dołączenia do tak zaszczytnego grona!

Dziękujemy ponadto członkom i członkiniom Zespołu opiniującego przedłożone wnioski oraz Zespołowi Szkół Fototechnicznych w Warszawie za oprawę fotograficzną gali.

Fotorelacja pod linkiem https://we.tl/t-HyzTutJ5Sy