null

Rekrutacja uzupełniająca do warszawskich szkół ponadpodstawowych na wolne miejsca

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: m.st. Warszawa

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się bez użycia elektronicznego systemu.

Kandydaci składają wniosek bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole, która dysponuje wolnymi miejscami (informacja o wolnych miejscach na dzień 28lipca br. jest w systemie rekrutacji: warszawa.edu.com.pl). Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Druki wniosków można znaleźć na stronach internetowych szkół.

Kandydaci mogą wybrać dowolną liczbę szkół.

Terminy

Od 1 sierpnia br. do 3 sierpnia br.  do godz. 15.00 kandydaci, którzy chcą przystąpić do rekrutacji uzupełniającej, składają wnioski wraz z kopią świadectwa i kopią zaświadczenia o wynikach egzaminu bezpośrednio w szkołach.

Od 4 sierpnia br. do 8 sierpnia br. kandydaci, którzy na swojej liście preferencji wybrali oddziały

ze sprawdzianami: językowymi/uzdolnień kierunkowych/próbami sprawności fizycznej, przystępują do tych sprawdzianów. Dokładne terminy należy sprawdzić na stronach szkół.

12 sierpnia br.  komisje rekrutacyjne publikują listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Wyniki należy sprawdzić w szkołach.

Od 16 sierpnia br. do 18 sierpnia br. kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia poprzez złożenie: oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe składają także zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

19 sierpnia br. do godz. 14.00 komisje rekrutacyjne ogłaszają listy przyjętych i nieprzyjętych.

Wyniki należy sprawdzić w szkołach.