null

Rekrutacja uzupełniająca do burs prowadzonych przez m.st. Warszawa 25 - 30 sierpnia 2022 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W wyniku rekrutacji, przeprowadzonej od 29 kwietnia do 2 sierpnia 2022 roku, pozostały wolne miejsca w Bursie Szkolnej nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 w Warszawie. Aktualnie bursa dysponuje 3 miejscami dla dziewcząt i 3 miejscami dla chłopców.

Kandydaci zainteresowani ubieganiem się o przyjęcie do bursy mogą wziąć udział
w rekrutacji uzupełniającej prowadzonej od 25 do 30 sierpnia 2022 roku przy wsparciu elektronicznego systemu, po zalogowaniu się na stronę: warszawa-bursy.pzo.edu.pl i zgodnie z terminarzem zamieszczonym poniżej.

Harmonogram zapisów dla kandydatów do burs w roku szkolnym 2022/2023

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Data

Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców

od

do

25 sierpnia
godzina 9.00

26 sierpnia
godzina 14.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
Złożenie w bursie pierwszego wyboru wniosku przez kandydatów
Na wniosku niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia ze szkoły, do której kandydat został przyjęty

29 sierpnia
godzina 10.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

29 sierpnia
w godzinach 10.00 - 16.00

Potwierdzanie w systemie woli uczęszczania na zajęcia,
na które kandydat został zakwalifikowany
Potwierdzenie w systemie woli zamieszkania jest warunkiem przyjęcia do bursy.

30 sierpnia
godzina 10.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

30 sierpnia
godzina 12.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc