null

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - potwierdzanie woli przyjęcia, listy przyjętych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej, uczniowie podczas przerwy lekcyjnej na korytarzu szkoły.
Autor: m.st. Warszawa

Od 21 lipca do 27 lipca do godz. 15.00 kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani. Oznacza to, że muszą w niej złożyć oryginały dokumentów (świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).

W czwartek, 28 lipca zostaną opublikowane listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadpostawowywch. W tym samym dniu w elektronicznym systemie rekrutacyjnym pojawi się informacja o wolnych miejscach.

Od 1 sierpnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Kandydaci składają wnioski od 1 sierpnia do 3 sierpnia do godz. 15.00 bezpośrednio w szkołach. Rekrutacja będzie prowadzona bez wykorzystania elektronicznego systemu rekrutacji.

Poniżej znadują się pliki z informacjami o oddziałach oraz minimach punktowych, czyli liczbie punktów, z jaką został zakwalifikowany ostatni kandydat.

 

Źródło: Vulcan

Załączniki: