null

Potwierdzanie woli przyjęcia, listy przyjętych - rekrutacja do szkół ponadpodstawowych:

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: m.st. Warszawa

Od 21 lipca do 27 lipca do godz. 15.00 kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani. Oznacza to, że muszą w niej złożyć oryginały dokumentów (świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).

W czwartek, 28 lipca zostaną opublikowane listy przyjętych i nieprzyjętych. W tym samym dniu w elektronicznym systemie rekrutacyjnym: warszawa.edu.com.pl pojawi się informacja o wolnych miejscach.

 

Rekrutacja uzupełniająca

Od 1 sierpnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Kandydaci składają wnioski od 1 sierpnia do 3 sierpnia do godz. 15.00 bezpośrednio w szkołach. Rekrutacja będzie prowadzona bez wykorzystania elektronicznego systemu rekrutacji.