null

Regulamin konkursu WawaCraft | 2021-22

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Głównym celem konkursu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycielek i nauczycieli oraz uczennic i uczniów na platformie Eduwarszawa.pl, z wykorzystaniem edukacyjnej wersji gry Minecraft. Dodatkowe cele to twórcza praca zespołowa oraz urozmaicenie i zwiększenie atrakcyjności zajęć szkolnych poprzez tworzenie własnych map edukacyjnych.

Projekt WawaCraft został przygotowany z wykorzystaniem miejskiej platformy cyfrowej eduwarszawa.pl we współpracy z Microsoft Polska, Instytutem Polska Przyszłości im. Stanisława Lema i MindCloud. Do udziału w programie Warszawa zaprosiła nauczycieli i uczniów (w wieku 10-16 lat) ze stołecznych samorządowych szkół i placówek oświatowych, którzy chcieli wykorzystać grę Minecraft: Education Edition w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym w różnych przedmiotach. 

Uczestnicy otrzymują pakiet map i scenariuszy lekcji o tematyce varsavianistycznej, a także z zakresu informatyki, chemii, nauk ekologicznych czy innych związanych z przedmiotem nauczania. Nauczycielom, którzy wyrażą chęć poprowadzenia zajęć dla swoich uczniów z użyciem Minecraft, zapewniamy tematyczne szkolenia online oraz wsparcie ekspertów przez cały czas trwania projektu. Zwieńczeniem projektu będzie konkurs dla zespołów szkolnych (nauczyciel + grupa uczniów). Zespoły będą miały za zadanie stworzenie własnych map edukacyjnych. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone i udostępnione jako materiał dydaktyczny dla warszawskich placówek edukacyjnych.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz tutaj: Klik

Załączniki: