null

Publikacja „Dwa kolory. Między buntem a posłuszeństwem”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przedstawiamy opracowanie dokonane na podstawie spotkań fokusowych prowadzonych wśród nauczycieli – uczestników projektu „Dwa kolory. Między buntem a posłuszeństwem”. Jego organizatorem było Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Przedsięwzięcie to miało służyć rozbudowanej, wielopłaszczyznowej refleksji nad postawami Polaków w kontekście patriotyzmu, rozumienia historii, a przede wszystkim – kształto­wania nowej polskiej rzeczywistości.

Tytułowe dwa kolory mają odzwierciedlać polski patriotyzm. Biel jako symbol pokoju oraz czerwień kojarząca się z buntem to dwie ścieżki stawiające Polaka w sytuacji dramatycznego wyboru. Czy muszą się one wzajemnie znosić, czy raczej się uzupełniają? A może współtworzą flagę, która jednoczy wiele różnych przejawów miłości Ojczyzny?

Załączniki: