null

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie obejmuje opieką, edukacją oraz oddziaływaniami terapeutycznymi dzieci z dzielnicy Białołęka. Jesteśmy przedszkolem publicznym z 15 oddziałami. W ofercie naszego przedszkola obok oddziałów masowych są oddziały integracyjne.

Przedszkole nasze otrzymało certyfikat programu „Chronimy Dzieci”, potwierdzający podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa wychowanków. „Chronimy Dzieci” to program profilaktyki przemocy wobec dzieci. Program realizowany jest poprzez przyjęcie w placówce Polityki ochrony dzieci oraz spełnianie pozostałych standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. 

Naszym głównym celem jest stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dla każdego dziecka na miarę jego potencjału i możliwości oraz integracja wszystkich naszych wychowanków. Pełne uczestnictwo w nauce, zabawie i życiu codziennym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z pozostałymi dziećmi to nasz priorytet. Dbamy o pełne dostosowanie programów i metod pracy do możliwości każdego dziecka, jak również o to, aby wszystkie dzieci czuły się u nas szczęśliwe i osiągały sukces na miarę swoich możliwości. Integracja dzieci z niepełnosprawnością ze środowiskiem społecznym rozumiana jest jako włączanie dzieci z zaburzeniami rozwoju w życie grupy rówieśniczej na zasadzie równości praw i obowiązków oraz wdrażanie do wszelkich możliwych form działalności przedszkola.

Dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół specjalistów zatrudnionych w przedszkolu (pedagog specjalny, logopeda, psycholog, terapeuta SI oraz rehabilitant ruchowy) opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny oraz indywidualne plany pracy poszczególnych specjalistów.

Rodzice dzieci mają możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji u specjalistów oraz z warsztatów organizowanych na terenie przedszkola i poza nim w palcówkach i instytuacjach, z którymi przedszkole współpracuje (m.in. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Komitet Ochrony Praw Dziecka i in.).

Dążymy do jak najlepszego przygotowania wszystkich dzieci do następnego ważnego etapu w ich życiu, jakim jest podjęcie obowiązku szkolnego i staramy się tak przygotować do niego dzieci, aby realizowały go w sposób bezstresowy i swobodny. Osiągnięcie tak postawionego celu wymaga właściwego przygotowania każdego dziecka pod względem poznawczym, emocjonalno-społecznym, jak również wyrównania startu szkolnego wszystkich dzieci, szczególnie tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W naszym przedszkolu zabawa zawsze była podstawową formą aktywności dzieci, a w codziennej pracy wykorzystywano szereg alternatywnych metod pracy w celu przygotowania dzieci do nauki czytania i pisania.

Wykorzystujemy programy własne, nowoczesne metody pracy, stosujemy wczesną diagnozę i pracę terapeutyczną z dziećmi wymagającymi wsparcia prowadzoną przez zatrudnianych w przedszkolu specjalistów oraz specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Nasze działania rozszerzyliśmy o wykorzystanie muzyki klasycznej w procesie przygotowania do nauki czytania i pisania oraz włączyliśmy do codziennej pracy metodę Doroty Dziamskiej „Edukacja przez ruch”, metodę TOC oraz STORYLINE. Dbamy także o to, żeby dzieci uczyły się poprzez doświadczenia i eksperymenty, dlatego zabawy badawcze są stałym elementem edukacji w naszym przedszkolu. Idąc z duchem czasu dążymy do tego, aby nasi wychowankowie od najmłodszych lat rozwijali także swoje kompetencje cyfrowe. Realizujemy również projekty międzynarodowe eTwinning oraz własne projekty w ramach programu europejskiego Erasmus+.

Zaspakajamy indywidualne potrzeby edukacyjne naszych dzieci tworząc różnorodne programy i wykorzystując nowatorskie metody pracy, m.in.:

 • Pedagogika zabawy
 • Metoda Dobrego Startu
 • „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej
 • TOC
 • STORYLINE
 • Program Dziecięcej Matematyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
 • Metoda Efektu Mozarta
 • Metoda Carla Orffa
 • Metoda oparta na muzyce Fryderyka Chopina
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda krakowska
 • Terapia ręki
 • Arteterapia
 • Bajkoterapia
 • Kodowanie na dywanie

Placówka nasza dysponuje dużą salą wielofunkcyjną, w której odbywają się m. in. zajęcia o charakterze sportowym, a także bale, teatrzyki itp. Posiada także salę Doświadczania Świata, która wyposażona jest w sprzęt służący do oddziaływań polisensorycznych oraz osobną salę służącą do terapii integracji sensorycznej. Wyposażona jest w komputery dla dzieci i specjalne komputerowe programy edukacyjne, a także w trzy tablice multimedialne, w tym dwie mobilne.

Placówka nasza podejmuje także wszelkie działania zmierzające do integracji rodziny, przedszkola i środowiska. Służą temu spotkania w ramach organizowanych zajęć otwartych dla rodziców, uroczystości i imprezy przedszkolne oraz pikniki rodzinne.

Dojazd:

 • linie autobusowe: 186, 509
 • linie tramwajowe: 2

Przystanek: Stefanika

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Białołęka
Specjalizacja instytucji
Autyzm, Aspergera zespół, Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia, Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne, Niepełnosprawność ruchowa
Godziny pracy
godz. 6.30 - 17.30
Kadra
 • nauczyciele wychowania przedszkolnego,
 • pedagodzy specjalni,
 • psycholog,
 • logopeda,
 • terapeuta integracji sensorycznej (SI),
 • rehabilitant ruchowy.

W oddziałach integracyjnych z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego poza nauczycielem wychowania przedszkolnego pracuje dodatkowo nauczyciel wspierający. Cała kadra pedagogiczna posiada wyższe wykształcenie.

Adres
Strumykowa 17
03-138 Warszawa
Telefon: 22 676 51 95
Faks: 22 676 51 95

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

Pomoc dziecku

Filtry