null

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 185

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nasza placówka istnieje od ponad 40 lat. Wyróżnia nas przyjazna, rodzinna atmosfera, pełna ciepła, spokoju i zrozumienia.

Jesteśmy gotowi na przyjęcie 100 dzieci, w tym 25 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiadamy pięć przestronnych, słonecznych sal dydaktycznych, wyposażonych  w różnorodne kąciki zainteresowań. Ponadto w placówce funkcjonują gabinety do terapii indywidualnej: psychologiczny, logopedyczny, terapeuty SI oraz pedagoga specjalnego. Istnieją u nas również sale: „Galeria Marzeń” oraz „Zaciszny kącik”. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

Nasza przedszkole jest miejscem:

  • Rozwijających zabaw w radosnej atmosferze.
  • Współdziałania dzieci zdrowych i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  • Nauki szacunku i tolerancji.
  • Swobody i twórczego działania.

Nasze dzieci:

  • Rozwijają dziecięce zainteresowania.
  • Wzmacniają poczucie własnej wartości.
  • Integrują się z rówieśnikami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  • Uczą się przez zabawę.
  • Mają szansę zdobyć ciekawe doświadczenia ułatwiające start szkolny.

Dojazd:

Dojazd autobusami: 170, 338, 138. 

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Praga-Północ
Specjalizacja instytucji
Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne
Godziny pracy
6.30-17.00
Kadra

Personel stanowi: Dyrektor, 7 nauczycieli wychowania przedszkolnego, specjaliści: logopeda, psycholog, terapeuci integracji sensorycznej,  pedagodzy wspomagający oraz 14 pracowników administracji i obsługi. Z naszą placówką współpracuje również psycholog oddelegowany z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 oraz metodyk Miasta Stołecznego Warszawy. 

Wszyscy nauczyciele oraz specjaliści pracujący w naszym przedszkolu posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jesteśmy otwarci na wszelkie innowacje. W związku z tym stale podnosimy swoje kwalifikacje poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

Adres
Wołomińska 56
03-755 Warszawa
Telefon: 22 619 87 00
Faks: 22 619 87 00

Sprawdź lokalizację na mapie

Pomoc dziecku

Filtry