null

Przedszkole Specjalne nr 68

Drukuj otwiera się w nowej karcie
20100106093749baner_1.jpg

Przedszkole Specjalne Nr 68 w Centrum Rehabilitacji im. prof. Mariana Weissa w Warszawie przy ul. Ożarowskiej 75a.

Przedszkole mieści się w oddziale szpitalnym Centrum Rehabilitacji im. M. Weissa w Warszawie.
Zadaniem placówki jest wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa pomoc dziecku niepełnosprawnemu lub zagrożonemu niepełnosprawnością.

W naszej placówce na turnusach rehabilitacyjnych przebywają dzieci z całej Polski. Turnusy trwają
w zależności od potrzeb i wskazań lekarza prrowadzącego od dwóch do sześciu tygodni.
Stworzono kilka grup, do których lekarz kwalifikuje dzieci ze względu na ich wiek oraz jednostkę chorobową. Wszystkie zajęcia dydaktyczne  prowadzone są zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Dzieci uczestniczą w zajęciach dydaktycznych realizowanych w każdej grupie, mają również zajęcia indywidualne. W przedszkolu funkcjonuje pięć oddziałów, w tym klasa 0. Są to grupy Pomarańczowa, Niebieska I, Niebieska II, Żółta oraz grupa Zielona.

Grupa Pomarańczowa i Zielona pracują Systemem Kierowanego Nauczania. Przyjmowane są tu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. W Systemie Kierowanego Nauczania rehabilitacja ruchowa ściśle połączona jest z edukacją, stymnulacją mowy, nauka samodzielności i uspołecznieniem.

Organizacja grupy Zielonej, tzw. grupy Matki z Dzieckiem odpowiada na wszystkie potrzeby dziecka niepełnosprawnego i jego rodziców. Daje mu szanse na naukę funkcji ruchowych, wychowanie i kształtowanie osobowości. Grupa umożliwia dzieciom i matkom wzajemną obserwację oraz szkolenie rodziców.

Do grupy żółtej uczęszczają dzieci z wadami postawy, z zaburzeniami emocjonalnymi, opóźnieniem psychoruchowym, mikrouszkodzeniami mózgu. Dla nich organizowane są zajęcia pedagogiczne, reedukacja, muzykoterapia, psychomotoryka i zajęcia rehabilitacyjne.

Grupy Niebieska I i II obejmują opieką dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, przepuklinami oponowo- rdzeniowymi, zespołami wad wrodzonych i genetycznych, zaburzeniami rozwoju psychoruchowego i niepełnosprawnoscią intelektualną. Dzieci te uczestniczą w grupowych i indywidualnych zajęciach pedagogicznych, rewalidacyjnych, dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka.

W pracy wykorzystywane są elementy różnych metod ruchu rozwijającego W. Sherbeurne, pedagogiki zabawy, porannego kręgu J. Knilla, dennisona, terapii psychomotorycznej według Procus i Block.

W każdej grupie pracują wykwalifikowani nauczyciele: pedagodzy specjalni, logopeda i psycholog oraz zatrudnieni przez służbę zdrowia rehabilitanci i pielęgniarki.

Dzieci są pod stałą opieką lekarzy: ortopedy, pediatry, neurologa.

Dodatkowo w przedszkolu prowadzone są zajęcia stymulujące rozwój dziecka, zwane terapią psychomotoryczną, przeznaczone one są dla dzieci od 3 do 7 lat a nawet do 10 roku życia, z zaburzeniami koordynacji wzrokowo ruchowej, nieprawidłową postawą, nadmierną aktywnością ruchową, opóźnionym rozwojem mowy, trudnościami w uczeniu się, niskim poczuciem własnej wartości.

Dojazd:

Przedszkole usytuowane jest na Woli przy ulicy Ożarowskiej między ulicami Ciołka i Deotymy, równoległa do ul. Obozowej.

Dogodny dojazd tramwajami linii: 13, 23, 24

Autobusami linii: 159,167

Specjalizacja instytucji
Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna, Neurolog dziecięcy, Niepełnosprawność ruchowa, Niepełnosprawność umysłowa, Opóźnienie rozwoju psychoruchowego, Rehabilitacja ruchowa dzieci i młodzieży, Trudnosci emocjonalne- ogolnie, Turnusy rehabilitacyjne, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Godziny pracy
8.00-17.00
Kadra

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowanych pedagogów do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Oligofrenopedagogów, neurologopedę, psychologa. Wszyscy pedagodzy ukończyli szkolenia z zakresu kierowanego nauczania prowadzone przez specjalistów z Angli i Węgier dające dodatkowe kwalifikacje do pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Adres
Ożarowska 75a
01-444 Warszawa
Telefon: 22 877 02 04
Faks: 22 877 02 04

Sprawdź lokalizację na mapie

Pomoc dziecku

Filtry