null

Przedszkole Specjalne nr 213

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Oferta przedszkola

 • grupy przedszkolnedla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 •  zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
 • grupy przedszkolne dla dzieci z autyzmem,
 • wczesne wpomaganie rozwoju,
 • indywidualne zajęcia ze specjalistami,
 • grupowe zajęcia ze specjalistami,
 • nauczanie indywidualne.

Od października 2010 r. w przedszkolu realizowany jest projekt „Przedszkole Równych Szans” wraz z Przedszkolem nr 50 i Przedszkolem Integracyjnym nr 394. Projekt zakłada dodatkowe zajęcia ze specjalistami w wieku 3-5 r.ż, usługę asystenta dziecka niepełnosprawnego oraz opiekę lekarza i pielęgniarki.

Każdego roku w przedszkolu realizowane są projekty w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Obecnie są realizowane:

 • projekt dla przedszkolaków Ty i Ja integracyjne zajęcia parateatralne,
 • projekt dla młodzieży z grup rewalidacyjnych Teatralia Ursynalia przegląd warszawskich teatrów młodzieży ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością.

Ponadto nasze przedszkole:

 • organizuje imprezy o charakterze integracyjnym: pikniki,spektakle teatralne, imprezy sportowe,
 • realizuje projekty współfinansowane ze środków unijnych,
 • organizuje wyjazdy rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla wychowanków,
 • prowadzi Teatr Przemian,
 • współpracuje ze studantami, wolontariuszami polskimi i zagranicznymi (Centrum Wolontariatu, Fundacja im. Schumana) oraz kołem prointegracyjnym.

Dojazd:

Przedszkole mieści się w pobliżu stacji metra Imielin (ok. 250 m).

Dojazd autobusami: 136, 148, 166, 179, 185, 192, 503.

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Ursynów
Specjalizacja instytucji
ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, Gotowość szkolna, dojrzałość szkolna, Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna, Niepełnosprawność umysłowa, Ocena rozwoju poznawczego, Opóźnienie rozwoju psychoruchowego, Pomoc rodzinie, Porady wychowawcze, Rehabilitacja ruchowa dzieci i młodzieży, Rodzice- psychoedukacja, warsztaty, Trudnosci emocjonalne- ogolnie, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Wybór szkoły i zawodu, doradztwo zawodowe, Zachowanie- zaburzenia, zachowania agresywne i opozycyjne
Godziny pracy
godz. 07.00-17.00
Kadra

Kadra przedszkola posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Pracę nauczycieli wspierają specjaliści: psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej, muzykoterapeuta.

Adres
Teligi 1
02-777 Warszawa
Telefon: 22 643 75 59
Faks: 22 643 75 59

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

Pomoc dziecku

Filtry